Aralık 09 12:37

Erbakan’a sataşan Orhan Gökdemir denen zavallı zırvacıya!

Erbakan’a sataşan Orhan Gökdemir denen zavallı zırvacıya!

“Kuduzlar için havlamak, huysuzlar için ise zırvalamak için bahane gerekmez. Zira bu onların fıtratıdır.”

02-03-2019 tarihli http://habersol.org.tr’de “Kurtuluş Teolojisi” başlıklı; gerçeklere aykırı, edep ve insaf ölçülerinden yoksun saçmalıklar sıralayan Orhan Gökdemir, zırvanın da zirvesine ulaşmıştı. Erbakan Hoca’ya duyduğu derin kin ve nefretini küstahça kusan bu zavallı zırvacı, asıl düşmanlığının İSLAM’a olduğunu da saklamamıştı. “Dinsizliği ve Komünizmi tek kurtuluş kapısı, Dini ve manevi değerleri ise gericiliğin ve köleliğin kaynağı” göstermek için çırpınan, çırpındıkça çirkefe batan bu zırvacı, hem “AKP kurmaylarının hem de Fetullahçıların, 28 Şubat'ta Erbakan aleyhinde saf tuttuklarını” söylüyor, sonra da tutup AKP iktidarının ve Fetullahçıların bütün tahribatlarından Erbakan’ı, hatta İSLAM’ı sorumlu tutuyordu... Bu zavallı cahilin, Osmanlı düşmanlığı da yine İslam’a olan hıncından kaynaklanıyordu. Cahilden de öte zırcahil olan bu zırvacı, “ayet”le “hadis”in farkını bile bilmiyordu. Ayet, Allah’ın kelamıydı ve Kur’an’ın cümlelerini oluşturmaktaydı. Hadis ise, Hz. Peygamber Efendimiz’in mübarek sözleri ve tavsiyeleri olmaktaydı.

Sahih hadislerden oluşan Kur’an’da...”, “Kur’an’a alınmış veya dışında kalmış hadislerden...” diyecek kadar, İslam’a da insanlık davasına da ilgisiz ve bilgisiz olan bu adam, Erbakan Hoca’nın; 1-Aklı selime, 2-Müspet bilime, 3-Tarihi deneyim ve birikime, 4-Vicdani kanaat ve tatmine, 5-İlahi Dine ve Kur’an-ı Kerim’e dayanarak hazırlattığı ADİL DÜZEN projelerinden de, ismi dışında tamamen cahil ve habersiz olduğu ortaya çıkmaktaydı. Ancak Siyonist karakteri taşıyan bir azgın ve sapkının içinde taşıyacağı bir hınç ve hırsla, İslam’a, Osmanlı’ya, Erbakan’asataşan ve salyasını akıtan... Ama Siyonizm’i, İsrail vahşetini, Kapitalizmin ve Komünizmin insanlığı ezmesini aklamaya ve haklı çıkarmaya çalışan bu insaf ve insanlıktan nasipsiz adamlar, aslında toplumu ürkütüp AKP’nin tuzağına ittiklerinin bile farkında olmayanlardır.

Bu zavallı zırvacıların öyle “işçiden, emekçiden...” taraf görünmeleri de tam bir istismarcılık ve sahtekârlıktır. Gerçekten işçiden, köylüden ve fakirden taraf olan bir insan; Rahmetli Ecevit, Demirel ve Türkeş’le birlikte katıldığı koalisyon hükümetlerinde tam 73 büyük fabrikayı kurmayı başaran, yüz binlerce insana iş ve aş imkânı sağlayan ve şimdi iktidar uğruna Siyonist odaklara yanaşıp Erbakan’a hıyanet edenlerce hepsi satılan ve kapatılan bu fabrikaların, yani fakir halkın hatırınaErbakan’ı saygıyla ve şükranla anması gerekenler, eğer hâlâ ona havlıyorlarsa bu onların mayasının bozuk olduğundandır.

Devamını okumak için tıklayınız.

Yorum Yaz