Ekim 05 06:36

ERBAKAN’IN TARİHİ MEKTUPLARI

ERBAKAN’IN TARİHİ MEKTUPLARI

Erbakan Hoca 1951-1953 yılları arasında, doktora çalışmaları için gittiği Almanya’da, tevafuken katıldığı önemli ve gizli bir toplantıda, İslam ve Müslümanlar aleyhine asılsız itham ve iddialar ortaya atılınca, hem konuşmacıları uyarmış ve yanlışlıklarını sıralamış; hem de Türkiye’deki Abdülaziz Bekkine Hz.leri gibi, İslam ülkelerindeki önemli şahsiyetlere Siyonist güdümlü Haçlı Emperyalistlerin kirli planlarını anlatan mektuplar yazmıştı.

Böylece Erbakan Hoca, çevrelerinde ağırlığı ve saygınlığı olan bu zatların, etrafındakilere Milli Kalkınma Hamlesi başlatmaları yönünde cesaret kazandırmalarını ve bu yöndeki girişimlere katkı sunmalarını ve önayak olmalarını sağlamıştı. İşte, daha sonra yine Erbakan Hoca’nın başlatıp başardığı GÜMÜŞ MOTOR hareketine Mehmet Zahit Kotku Efendi’nin (RA) destek çıkması bu gayretlerin bir yansımasıydı...

İşte bu maksatla Büyük İslam Âlimi Abdülaziz Bekkine'ye (RA) Yazdığı Mektup:

24.04.1952 – Aachen (Almanya)

Esselamualeyküm.

Muhterem Efendim!

Evvela mahsus selam eder, mübarek ellerinizden hürmetle tekrar tekrar öperim. Necdet (Onur) gittikten sonra ara yerde geçen gayet uzun bir zaman SÜRECİ esnasında mektup yazmamış olmamdan dolayı affınızı dilerim. Necdet ayrıldıktan sonra hakikaten burada büyük bir boşluk bıraktı. Ara yerde Cevdet'in gelmesi ihtimali vardı. Nitekim Cevdet de bir aralık az kalsın geliverecekti. Fakat sonra gelmesini tehir etti (erteledi). Ara yerde geçen hadiseleri sırayla yazmak istediğim için Cevdet'in gelmesi mevzuusunu muvakkaten burada bırakıyorum.

Ara yerde geçen en mühim hadise olarak zat-ı âlinize bir an önce şu vakayı anlatmak istiyorum:

Necdet gittikten hemen bir hafta kadar sonra burada son derece mühim bir konferans oldu... Konferansın ismi "Arabian-Heute", Türkçesi "Arabistan Bugün"

Konferans, Amerikan-Alman petrol şirketi ESSO'nun Almanya Teşkilatı Umum (Genel) Müdürü Dr. Sven von Müller adlı bir milyarder tarafından veriliyor. Konferans esas itibariyle gizli ve ancak hususi olarak davet edilmiş olan Aachen ve civarı vilayetlerdeki hükümet erkânı ve sanayi mümessillerine veriliyor.

Makalenin tamamı için: https://www.millicozum.com/mc/duyurular/erbakanin-tarihi-mektuplari

Yorum Yaz