Mayıs 25 02:40

ERBAKAN KİMDİR!?

ERBAKAN KİMDİR!?

Tevhid tebliğcisi, varisi Nebi

Merkez kutbuz zaman, Erbakan kimdir…

Hakkın temsilcisi, hayrın sebebi

Resul halifesi, kaym-makam kimdir

Hak huzur rehberi, Erbakan kimdir…

    

Her tavrı bir ibret, her sözü kitap

Çağrısı evrensel, âleme hitap

Bıkıp usanmadı, düşse de bi-tap

Hak Bâtıl ayıran, bu Furkan kimdir

Hâlâ anlamadın, Erbakan kimdir…

    

Eyvah bilinmedi, kadru kıymeti

Tarihlere örnek, kutlu hizmeti

Ruhen sadıklara, hazır himmeti

Bir ömür alnından, ter akan kimdir

Cidden düşün anla, Erbakan kimdir…

      

Rahmanın nefesi, rahmet gölgesi

Kur’an davetçisi, ibret belgesi

Hak dava delili, hikmet bilgesi

Siyonist şeytana, recm çakan kimdir

Tanı ve tabi ol, Erbakan kimdir…

      

Mü’min başa kor mu, öyle her kepi

Dostu arayanın, aşktır merkebi

İnsanı kâmildir, irfan mektebi

Her iki cihanda, bir hakan kimdir

Anla ve uyan ki, Erbakan kimdir…

    

Kâfirler zalimler, nefret ekmişti

Münafık tiplerden, neler çekmişti

Hainler arkadan, hançer çekmişti

Nur yüzü, hak sözü; pir kokan kimdir

Sadıklar sultanı, Erbakan kimdir…

      

Darwinist yalanın, kökten iflası

Siyonist sarmalın, fikren imhası

Ondan öğrenmiştik, cehdi ihlası

Hicreti rıhleti, kalp burkan kimdir

Saygı şükranla an, Erbakan kimdir…

      

Kulluk şuuruyla, atağa kalktı

Nefsi siyasi cihat, birlikte yaptı

Şeriat tarikat, tek hakikattı

Can feda edip te, ser yakan kimdir

Hem zahid hem cahid, Erbakan kimdir…

      

Gönlümüz kendine, hayran etmişti

Bir devrim başlatmış, devran etmişti

Göçünce zındıklar, bayram etmişti

“Kurtulduk!” sanıp da, zil takan kimdir

Şeytanların hasmı, Erbakan kimdir…

 

Yorum Yaz