Nisan 25 13:51

ERBAKAN'SIZ HALİMİZ

ERBAKAN'SIZ HALİMİZ

Şeytanlar kol geziyor, şerre doğru tekâmül

Va'du intikamındır, bir ömür intizarım1!..

Yetiş kurban olduğum, bitti sabru tahammül

Ümmet zelil muzdarip, dinsin bu ah-u zarım!..

  

PKK kuduzları, daha nice ürsünler

Mülkünde gâvurlar mı, böyle hüküm sürsünler

Gönder ki Cündullah'ın2, Deccalizmi kürsünler

Hiç değil rahat olsun, bari garip mezarım!..

  

Zalimlerle hainler, ittifak içindeler

Niyetleri aynıdır, hep ayrı biçimdeler

Amerika Avrupa, Rusya'da ve Çin'deler

Saatim senem yedi, biçti ömür hızarım!..

  

Haçlı’ya galip getir, bu Kahraman Ordu'mu

Armagedon belaya, sokma şehit Yurdumu

İsrail çıbanbaşı, Filistin'de durdu mu

Bölgeme barış gelmez, her huzurdan bi-zarım3!..

  

Elli yıl hayal kurup, ilmik ilmik ördüğüm

Adil Düzen umudum, etme Ya Rab kördüğüm

Nerye baksam vallahi, tecellindir gördüğüm

Zatından gayrı bilmez, görmez oldu nazarım!..

  

Kur'an nizam istemek, mü'minin hatasıymış...

Medeniyet gâvurun, altına yatasıymış...

Masonun tanrıları, soysuzun atasıymış...

Böyle Hakkı haykırıp, mezarımı kazarım!..

  

Kendin yaşıyor sanan, sürünen kepazeler

Ne zaman dirilecek, yürüyen cenazeler

İslam'dan sıyrılınca, bozuldu endazeler4

Cahil Dinden dem vurur, işte buna kızarım!..

  

Kimi yırlar, kim zırlar; manasız ve makamsız

Huzur ve onur kalmaz, olmuyormuş Hakansız

İnsanlık can çekişir, baksana Erbakan'sız

Hak ve hayır adına, tüm feryad-u azarım!..

  

İlahi azametin, izzetin hatırına

Bizi mahkûm eyleme, Siyonist yatırına

Bağışla Ahmedini, hikmetin satırına

Hep Senin rızan için, hakikati yazarım!

      

Lügatçe:

1- İntizarım: Hasretle gözlediğim, beklediğim.

2- Cündullah: Allah'ın yerdeki ve gökteki orduları.

3- Bi-zarım: Uzağım, ayrıyım.

4- Endaze: Ölçü birimi, mertebe, düzen.

Makalenin tamamı için:

 

Yorum Yaz