Nisan 25 15:20

ESKİ BİR DOSTA (ŞİİR)

ESKİ BİR DOSTA (ŞİİR)

Vahdet iklimine doğru

Yola çıktık, uyan olmaz!

Hak için cihada çağrı

Yaptık amma, duyan olmaz!

      

Tek ölçü, “Hak’tan gelen”di

Çürük düşükler, elendi

Kana çamura belendi

Cesedimiz, yuyan olmaz!

              

“Hak yönetir salihleri”*

İhlâs ihsan, nasipleri

Mevla olur sahipleri

Hazinesin, soyan olmaz!

      

Kalp, kir küfürle dolmuşsa

İmanın nuru solmuşsa

Gönül gözü, kör olmuşsa

Hakikatler, ayan olmaz!

      

Dilde Ayet Hadis, zikir

Nefs peşinde, akıl fikir

Ol kendine, Münker Nekir

Yüz kızartan, foyan olmaz!

      

Boş gurura kapılırsın

Hep dünyaya tapınırsın

İnsanlardan utanırsın

Hiç Allah’tan, hayân olmaz!

      

Nefsin şerde yarıştırdın

Hak bâtılı, barıştırdın

Yalan haram, karıştırdın

Hırs şehvetle, doyan olmaz!

      

Suizan eder, fişlersin

Öper gösterip, dişlersin

Öyle günahlar, işlersin

Sanırsın hiç, sayan olmaz!

      

Rabbin, başıboş bıraksa

İçin dışına bir çıksa

Cerahat kokuşup aksa

Adam yerne, koyan olmaz!

      

Sen özüne savaş açtın

Taat takva, uzak kaçtın

Ömrünü hevaya saçtın

Cehenneme, dayan olmaz!

        

      

* Araf Suresi: 196 - 197. Ayetleri.

 

Yorum Yaz