Kasım 29 14:45

EY DOST, SANA GELDİM

EY DOST, SANA GELDİM

Cennetler gönüller, itminan için

Cehennem nankörden, intikam için

Bu dünya fanidir, imtihan için

Zorluklara göğüs, germeye geldim

Hak edip rızana, ermeye geldim…

      

Gafile zorluklar, usanç yeridir

Bize zelil hayat, utanç yeridir

Dünya ahiretin, kazanç yeridir

Kapında Kıtmirim, ürmeye geldim

Can verip Canana, ermeye geldim…

      

Hep Seni anlatır, bu ayetlerin

Seni hatırlatır, tüm nimetlerin

İhsan ikramındır, hep ziynetlerin

Bin Esma tecellin, görmeye geldim

Saadet güllerin, dermeye geldim…

      

Ya Rabbi yetmezse, katından nusret

Vahdete eremem, çün boğar kesret

Affedip sevindir, bitsin bu hasret

Sonsuz mutluluğu, örmeye geldim

Göster cemalini, görmeye geldim…

      

Sensiz kışa döner, baharım yazım

Sensiz matem olur, derneğim sazım

Selamın sohbetin, en büyük hazzım

Ayağına yüzüm, sürmeye geldim

Göster cemalini, görmeye geldim…

        

Mahrum bırakırsan, lütfundan eğer

Bu kulun ebedi, boynunu eğer

Uğrunda bin canım, kurbana değer

Selamet yurduna, girmeye geldim

Göster cemalini, görmeye geldim…

        

Sadık mü’min olan, herkes fevkimdir1

Huzur şuur ile, zikir zevkimdir

Kâfir münafıkla, cihat şevkimdir

Zalimin defterin, dürmeye geldim

Adil Düzen hüküm, sürmeye geldim…

        

Aşkın ateşiyle, kalpte közümle

Rü’yete mazhar kıl, iki gözümle

Sadık mü’minlerle, Milli Çözüm’le

Döşeği bahçene, sermeye geldim

Göster cemalini, görmeye geldim…

        

Dost yolunda can kan, ter akan ile

Bâtıl tepip Hakka, her bakan ile

Nebiler şehitler, Erbakan ile

Cefanın sefasın, sürmeye geldim

Çok özledim ey Can, görmeye geldim…

        

1- Fevk: Üst derece, yüksek mertebe.

 

Yorum Yaz