Aralık 10 22:45

EY DOST, SENDEN GAYRI, HERKES YABANCI

EY DOST, SENDEN GAYRI, HERKES YABANCI

Çelikten ordular, çıksa karşıma

Hepsi tuzak kursa, hepsi kapancı…

Hak yolundan caymam, döndüm ârşına

Füzeler vız gelir, bizler sapancı…

      

Son Elçi bizleri, Hakka çağırdı

Kâfirler körleşti, zalim sağırdı

Şehadet kolay ya, zillet ağırdı

En yaygın müşrikler, nefse tapancı…

      

Ya Rabbi gafletten, çok geç uyandım

Yetiş imdadıma, yandım ha yandım

Ya ben bu hasrete, nasıl dayandım

Ey Dost Senden gayrı, herkes yabancı…

      

Deccale takıldı, dede torunlar

Suçlandı Musa’lar, sustu Harun’lar

Azdı Firavunlar, Çağdaş Karunlar

Kimin temsilcisi, Koçlar Sabancı…

      

Faniye kapılma, Baki’yi ara

Mahşerde ayrılır, beyazla kara

Fasıklar azapta, dinmez bu yara

Dönekler densizler, çeksin utancı…

        

Kur’an’dan duyunca, İlahi nida

Mü’minler kılmaz mı, canların feda

Zaten ecel gelir, edersin veda

Ey mal makam için, Hak’tan sapancı…

        

Aldırma Ahmedim, derde yokluğa

Gafiller aldansın, mala çokluğa

Mevlâ kefil rızka, karın tokluğa

İmanla göçersen, biter bu sancı…

        

 

Yorum Yaz