Eylül 29 20:11

EY GAFİL YÖNETİCİ

EY GAFİL YÖNETİCİ

Aklı olan haklı yoldan, vicdanı da var ise

Milli Görüş katarından, yükten kaçıp iner mi?

İmanıyla barışıksa, Mevlâ’sı da yâr ise

Şeytan Siyon katırına, makam için biner mi?

          

Bir zamanlar gönüldeydin, bir bak şimdi nerdesin

Yücelerden düşüverdin, en safilin1 yerdesin

Dilin hayır söylese de, billahi hep şerdesin

Din satıp dünyayı almak, söyle dostum hüner mi?

        

İblis2 madalya takarak, fani tahtın onardı

Manevi müflis3 olarak, baki bahtın karardı

Sen kukla şah yapıldın ya, veliahtın sorardı:

Rotschild mi bay eder beni, yoksa yerli Ciner mi?

      

İslam Birliği kursana, hürsün güçlüsün madem

Zalime alet olmakla, artar vebalin her dem

“Gâvurdan dost, domuzdan post”, olur mu hiç be adem

Sen esrar mı çektin yahu, yoksa afyon tiner mi?

      

Hak’tan uzakta inşallah, bozulmamış tıynetin4

Hayra dön huzur bulasın, kat kat artsın kıymetin

Nasipten fazlası olmaz, neyse gelir kısmetin

Sen Kur’an’a yönelmezsen, ruhta azap diner mi?

      

Şimdi tövbe zamanıdır, Adil Düzen’e yapış

Gönülden Allah’a sığın, korkma zalimle kapış

Yeter nefse köleliğin, diren kendinle çarpış

Kahraman olan bir kişi, düşmanından siner5 mi?

    

Tercihin ahiret midir, yoksa dünya ülkün mü

Mal ve makam emanettir, sanıyorsun mülkün mü

Hem Rahman’ı hem Şeytanı, razı etmek mümkün mü

Gerçek iman sahipleri, hiç Allah’ı dener mi?

        

      

1- Safilin: En aşağı

2- İblis: Şeytan

3- Müflis: İflas etmiş, değerini yitirmiş

4- Tıynet: Karakter, asli özellik

5- Sinmek: Korkup çekinmek

 

Yorum Yaz