Aralık 10 08:18

EY İNSAN!

EY İNSAN!

EY İNSAN!

Olayları Kur’an’dan farklı görürsün

Ey cahili kültürle yoğrulan insan!..

“Allah Hak” der, Amerika’yı haklı görürsün!

Hep dünyalık peşinde yorulan insan!..

      

Korkuların put senin, arzuların put

Tapınağın paradır; makam çul-çaput

Dindarlık, nifakına sadece kaput

Nefsinin havasıyla savrulan insan!..

      

Fedakârlık gerekse saklanır hemen

Birazcık zoru görse çevirir dümen

Acaba düşünür mü, nedir cehennem?

Ağustos sıcağında kavrulan insan!..

      

Pahalı giysilerle, tatlı besinler

Tek arzun: İnsanlar iyi desinler

Dünyaya taptığın nerden bilsinler

Sahte hürmet şöhretle kurulan insan!..

      

Allah’tan ve Kur’an’dan gafil yaşarsın

Batıl amaçlarla, boşa koşarsın

Basit kazanımlarla oynar çoşarsın

Ah, tabuta girince durulan insan!..

      

Zikirsiz ve fikirsiz gönül paslanır

Allah’tan uzaklaşıp, kula yaslanır

Bana top güllesi de kâr etmez sanır

Küçücük bir kurşunla vurulan insan!..

    

Çıbanlarını deşer Neslihan’ın sözü

Hak’tan taraf olmaktır imanın özü

Ahireti görmez ki ahmakın gözü

Ey, rahmet dergâhından kovulan insan!..

 

Yorum Yaz