Nisan 25 14:07

FESATLIK YAPMA, YAZIKTIR!

FESATLIK YAPMA, YAZIKTIR!

FESATLIK YAPMA, YAZIKTIR!

Benlik gurur dava, eder durursun
Bu kibir bencillik, fitne bızıktır!..1
Haset oklarıyla, kardeş vurursun
Emeğini telef, etme yazıktır
Çiğ ve çirkef kişi, vıttır vızıktır!..2

Dostlar arasını, bozmak isteyen
Sadıklara tuzak, kazmak isteyen
Karnesine “fesat!..”, yazmak isteyen
Şeytan sevindiren, basit mızıktır3
Emeklerin boşa, verme yazıktır!..

Dava ehlin birbi-rine üşürür4
O kişi İblis’e, yemek püşürür5
Tevazu yüceltir, kibir düşürür
Bil gurur has yüze, düşen çızıktır6
Nefsine kapılma, ömren yazıktır!..

Yetki verilince, şımarma sakın
İnsanlık insaftır, edebin takın
Rahman’a uzaktır, Şeytana yakın
Gurur ehli kendin, sanır hazıktır7
Ahiretin yıkma, sana yazıktır!..

Allah’ın rızası, yoksa bir işte
Nefsine tapanlar, kötü gidişte
Yükseldim zanneder, oysa inişte
Şeytanın attığı, gizli kazıktır
Sermayez saçmayın, dostlar yazıktır!..

Unutma baş Şeytan, bizle uğraşır
“Ben” duygusun aşan, hayra ulaşır
Şımarıp şaşıran, şerre bulaşır
İster Macir Zaza, ister Kızık’tır8
Kim Hak’tan ayrılsa, ona yazıktır!..

Halis mü’min yüzü, kararıp solmaz
Ne takdir edilmiş, başkası olmaz
Hile haram ile, fazlası dolmaz
Herkesin nasibi, ona rızıktır
Rabbe baş kaldırma, sana yazıktır!..

Biz destek beklerken, bir de üzmeyin
Bahane uydurup, yalan düzmeyin
Hakk Milli Çözüm’le, bağız çözmeyin
Nefs davası güden, haza fasıktır
Nura kir katmayın, size yazıktır!..

Haksızlık yaptı-ğımız sanarsın
Şeytana aldanır, nefse kanarsın
Toparlan be kardeş, sonra yanarsın
Hakkın terazisi, gayet naziktir
Bozmaya kalkışma, sana yazıktır!..

Tevbekâr olmazsan, dürüst müstakim
İntikamın alır, “Aziz müntakim…”
Allah ki Adildir, “Alimün Hakîm…”
Pişman çok yalvarır, sesi kısıktır
Sıdk ile Hakka dön, yoksa yazıktır!..

Henüz devlet nimet, verilmemişken
Zafer ganimete, erilmemişken
Sırat geçip Cennete, girilmemişken
Nedir bu şaşkınlık, bu hazımsızlık
Bu uyarı sana, şefkat zımzıktır9
Gel kendini topla, kardeş yazıktır!..

 

1- Bızık: Şeytanın parmak atması.

2- Vıttırı vızık: Hiçbir işe yaramaz, çürük yapı.

3- Mızık: Oyun bozmak, fesatlık için fırsat kollamak.

4- Üşürmek: Saldırmak.

5- Püşürmek: Pişirmek.

6- Çızık: Çizgi, iz bırakmak.

7- Hazık: Bir işte ustalaşmış, tecrübe kazanmış.

8- Kızık: Türklerin Oğuz Boylarından biri.

9- Zımzık: Yumruk, sımsıkı.

 

www.millicozum.com

 

 

Yorum Yaz