Mayıs 25 02:07

GAFİL, NE BİLSİN

GAFİL, NE BİLSİN

GAFİL, NE BİLSİN

Tarlaya tohum ekmeyen

Toprağa fidan dikmeyen

Meyvenin kahrın çekmeyen

Dalın kıymetin ne bilsin…

      

Helal azdan, haz almayan

Ayet hadis, baz almayan

Ter döküp de kazanmayan

Malın kıymetin ne bilsin…

      

Kalbi iman dolmayınca

Havfullah’la solmayınca

Atı sakat kalmayınca

Nalın kıymetin ne bilsin…

    

Gurur kibirde birinci

Sanır kendini, bir inci

Beğenmez etli pirinci

Yalın kıymetin ne bilsin…

      

Gerçek dost, ne büyük nimet

Nasihatın bil ganimet

Beş kuruşa eder minnet

Halın kıymetin ne bilsin…

      

Vahdet sırrına yetmeyen

Allah davasın gütmeyen

Arıya hizmet etmeyen

Balın kıymetin ne bilsin…

      

Hak sedasın sezmeyenler

Masivadan bezmeyenler

Yalın çıplak gezmeyenler

Şalın kıymetin ne bilsin…

      

Zikre girmemiş, halkayla

Derde düşmemiş halkıyla

Boğuşmamışsa dalgayla

Salın kıymetin ne bilsin…

      

Makam mal ile tavlanan

Dünya yemiyle avlanan

Hilal görünce havlayan

Al’ın kıymetin ne bilsin…

        

Nefsi necise meyilse

Her umduğuna eğilse

Rüstem pehlivan değilse

Zal’ın kıymetin ne bilsin…

     

ABD’ye uşak teres

Mason, Yahudi’ye metres

Onun şeyh’i, Şimon Peres

Halkın kıymetin ne bilsin…

 

Yorum Yaz