Kasım 30 00:06

GELDİK, GİDERİZ!

GELDİK, GİDERİZ!

GELDİK, GİDERİZ!

Ömür gelip geçti, dönüp baksana

Azrail peşimde, her an gideriz!

Nice fırsat verdi, Cenab Hak sana

Dünyamız yıkılır, viran gideriz!

      

Toparlan be gönül, gezme pejmürde

Sonsuzluğu kazan, kısa ömürde

İnşallah ölmeden, görürüz müjde

Tecelli sırrına, seyran gideriz!

    

En güzel ameli, işleyen kimdir

İmtihana geldik, Mevla Hakemdir

Burası tarladır, tohum ekimdir

Taat cihat yoksa, Süryan1 gideriz!

      

Birkaç kişi hemen, cenazen yıkar

Yakınların alıp, mezara tıkar

Amelin canlanıp, karşına çıkar

Haydi yola çıktı, kervan gideriz!

      

Yeter artık uyan, Allah’tan utan

Elbette kusacak, haramı yutan

Hakka ulaşır mı, Batılı tutan

Ger Yezid olursak, Mervan2 gideriz!

      

Sevmeyen; “kurtulduk!.”, diye rahatlar

Sevenler; “kurtuldu!.”, diye ferahlar

Bir avuç dostunsa, diler felahlar

Rü’yete hasretle, hayran gideriz!

    

Her ne yana baksam, Ümmet kan ağlar

Çocuklar kadınlar, masum can ağlar

Saadet asrına, dönmez mi çağlar

Yürek kebap oldu, büryan3 gideriz!

      

Kâbe kara giymiş, neyin yasıdır

Ağlar Mescid Aksa, yetim hasıdır

Gaflet gayretsizlik, kalbin pasıdır

Yanıp durur ciğer, giryan4 gideriz!

      

Hakkı zikre-fikre, kir katılır mı

Hiç gönül evine, cin atılır mı

Mal makam uğruna, Din satılır mı

Üryan geldik burya, üryan5 gideriz!

    

1- Süryani: Hristiyanlığa bağlı bir mezhep

2- Yezid ve Mervan: Ehli Beyte zulmeden Emevilerin iki hükümdarı

3- Büryan (Biryan): Ateşte kızarmış et kebabı

4- Giryan: Ağlayıp sızlamak

5- Üryan: Çıplak


Kaynak:
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz