Haziran 19 00:01

GELDİK, GİDERİZ!

GELDİK, GİDERİZ!

Ömür gelip geçti, dönüp baksana

Azrail peşimde, her an gideriz!

Nice fırsat verdi, Cenab Hak sana

Dünyamız yıkılır, viran gideriz!

      

Toparlan be gönül, gezme pejmürde

Sonsuzluğu kazan, kısa ömürde

İnşallah ölmeden, görürüz müjde

Tecelli sırrına, seyran gideriz!

      

En güzel ameli, işleyen kimdir

İmtihana geldik, Mevlâ Hakem’dir

Burası tarladır, tohum ekimdir

Taat cihat yoksa, Süryan1 gideriz!

      

Birkaç kişi hemen, cenazen yıkar

Yakınların alıp, mezara tıkar

Amelin canlanıp, karşına çıkar

Haydi yola çıktı, kervan gideriz!

      

Yeter artık uyan, Allah’tan utan

Elbette kusacak, haramı yutan

Hak’ka ulaşır mı, Bâtıl’ı tutan

Ger Yezid olursak, Mervan2 gideriz!

      

Sevmeyen; “kurtulduk!..”, diye rahatlar

Sevenler; “kurtuldu!..”, diye ferahlar

Bir avuç dostunsa, diler felahlar

Rü’yete hasretle, hayran gideriz!

      

Her ne yana baksam, Ümmet kan ağlar

Çocuklar kadınlar, masum can ağlar

Saadet asrına, dönmez mi çağlar

Yürek kebap oldu, büryan3 gideriz!

        

Kâbe kara giymiş, neyin yasıdır

Ağlar Mescid Aksa, yetim hasıdır

Gaflet gayretsizlik, kalbin pasıdır

Yanıp durur ciğer, giryan4 gideriz!

        

Hak’kı zikre-fikre, kir katılır mı?

Hiç gönül evine, cin atılır mı?

Mal makam uğruna, Din satılır mı?

Üryan geldik burya, üryan5 gideriz!

        

1- Süryani: Hristiyanlığa bağlı bir mezhep.

2- Yezid ve Mervan: Ehli Beyte zulmeden Emevilerin iki hükümdarı.

3- Büryan (Biryan): Ateşte kızarmış et kebabı.

4- Giryan: Ağlayıp sızlamak.

5- Üryan: Çıplak.

 

Yorum Yaz