Temmuz 19 02:58

GEREKTİĞİNDE DEVLET MÜDAHALESİ KAÇINILMAZDIR!

GEREKTİĞİNDE DEVLET MÜDAHALESİ KAÇINILMAZDIR!

Haziran 2016 tarihinde Milli Çözüm Dergimizde yayınladığımız bu yazımızı, önemine binaen değerli okurlarımıza ve kamuoyuna tekrar hatırlatmayı, tarihi bir zorunluluk ve insani bir sorumluluk sayarak dikkatlerinize arz ediyoruz.      

AKP iktidarına ve Sn. Cumhurbaşkanı’na karşı bir askeri darbe yapılacağı iddiaları, malum ve marazlı medyada o dönem sıkça gündeme taşınmaktaydı. AKP'nin tahribatları bahanesiyle İslam düşmanlığı ve Batı uşaklığı yapan çevreler, Ordu'yu darbe yapmaya kışkırtarak, hem kendilerine iktidar yolunun açılacağını hem de TSK'yı yeniden yıpratıp güdümlerine sokacaklarını sanmaktaydı. Evet, Çözüm Süreci gafleti ve dalâletiyle 4 yıl boyunca PKK'nın Güneydoğu'ya silah ve mühimmat yığıp büyük ayaklanma hazırlığına göz yumulması, hatta bıçak kemiğe dayanınca TSK'nın inisiyatifi eline alıp PKK'nın belini kırma harekâtında; dönemin Mardin Valisinin, Nusaybin operasyonunu yöneten komutanların işini savsaklama yaklaşımları ve Diyarbakır'da yaşandığı gibi, terörist eşkıyalara yönelik operasyon hazırlıklarının PKK'ya sızdırılması sonucu gerekli tedbirlerin alınması elbette sabır taşını zorlamaktaydı. Ancak TSK; artık hamasi duygularla, kof laiklik damarının kışkırtılmasıyla ve hele ABD'nin arka çıkmasıyla değil, Milli sorumluluk duyarlılığıyla ve tarihi sonuçlarını hesaba katacak bir ortak akılla davranma olgunluğuna çoktan ulaşmıştı. Yani Türkiye'de klasik anlamda bir askeri darbe beklentisi içinde olanlar, hayal kırıklığına uğrayacaktı, çünkü böyle bir girişim asla olmayacaktı. Ancak; milletin dirlik ve bekası, ülkenin birlik ve bağımsızlığı tehlikeye düştüğünde bu kötü gidişata bir devlet müdahalesi elbette kaçınılmazdı. Öyle ki; iktidarın ve Cumhurbaşkanı'nın da mecburen olur vereceği, askerin ve emniyet güçlerinin birlikte hareket edeceği ve halkımızın da memnuniyetle destekleyeceği girişim ve gelişmeler herhalde yaşanacaktı.

Makalenin tamamı için:https://www.millicozum.com/mc/duyurular/gerektiginde-devlet-mudahelesi-kacinilmazdir

 

Yorum Yaz