Kasım 29 15:45

GİZLİ SIRLARIMIZ AÇIĞA ÇIKSA!?

GİZLİ SIRLARIMIZ AÇIĞA ÇIKSA!?

Yüzümüze bakan, kalır mı dostlar

Rabbim sırlarımız, açığa vursa…

Kimse selamımız, alır mı dostlar

Gizli günahımız, meydana korsa…

 

O Settar ismiyle, örtüp saklıyor

Tevbe istiğfarla, silip paklıyor

Kara yüzlerimiz, nurla aklıyor

Kul cehdü gayretle, özünü yorsa…

 

Nefis Şeytan gibi, belâmız vardır

Amma Kur’an gibi, kal’amız vardır

Şükür Rahim Rahman, Mevlâ’mız vardır

Hainler sürekli, tuzaklar kursa…

 

Şeytan tezgâh kurar, sakın kanmayın

Şehvet fırınına, düşüp yanmayın

Cenab-ı Hak ahdin, bozar sanmayın

İnsanlar sıdk ile, sözünde dursa…

 

Bâtıla kayanın, olmaz penahı

Siyonist safıdır, küfür cenahı

Sen nasıl işledin, bunca günahı

Ne cevap veririz, Mevlâ’mız sorsa…

 

Siyonist güçlere, din gayretiyle

İşbirlikçilere, kin hayret ile

Karşı koysan, Nebi-nin siyretiyle

Allah kolay eder, eğer ki zorsa…

 

Hak aşkına zulme, baş kaldırırsan

Neme lazım demez, hep aldırırsan

Münafık düşmana, mert saldırırsan

“Hafız” himayesi, boynunda korsa1…

 

Zalimler Allah’ın, denge kılıcı

Hainler mü’mine, ihtar kamçısı

Hep hayra yöneltir, hayat acısı

Sonsuz yatırıma, bu dünya borsa2…

 

Ey rüya dünyaya, kapılan cahil

Şehvete şöhrete, tapınan gafil

Bekle kalk borusun, çalar İsrafil

Ne yarar tapusu, Elâzığ Bursa…

 

1- Korse: Koruyucu ve enli sağlam kemer, kask.

2- Borsa: Altın, para, tahvil ve diğer ürünlerin alışverişinin yapıldığı yer.

Yorum Yaz