Kasım 29 14:50

GÖNÜL MEVLÂ’YI ARZULAR

 GÖNÜL MEVLÂ’YI ARZULAR

Hasreti hararet, verir kalbime

Bu gönül Mevlâ’ya, ulaşmak ister…

Kalbimi kıblemi, döndüm Rabbime

Ruhum kanadıyla, yol açmak ister

Bu gönül Mevlâ’ya, ulaşmak ister…

 

Üç yüz milyar sistem, yedi kat gökler

Milyar çeşit melek, muhteşem görkler1

Meyveye odaklı, tohumlar kökler

On sekiz bin âlem, dolaşmak ister

Bu gönül Mevlâ’ya, ulaşmak ister…

 

Rabbine kavuşur, zafer zevkinde

Vuslatın lezzeti, cennet fevkinde2

Zikir coşkusunda, cihat şevkinde3

Meyve kanatlanır, dal uçmak ister

Bu gönül Mevlâ’ya, ulaşmak ister…

 

Erbakan Necm-ed-Din, bizlere sirac4

Milli Görüş Milli, Çözüm’dür minhac5

Teheccüt secdesi, maksuda mi’rac

Bülbülün aşkına, gül açmak ister

Bu gönül Mevlâ’ya, ulaşmak ister…

 

Meylettirme Ya Rabb, zulme zalime

Hep hizmetkâr eyle, ilme âlime

Bir an dahi koyma, kendi halime

Nefis mel’anete, bulaşmak ister

Bu gönül Mevlâ’ya, ulaşmak ister…

 

Şaştıkça düzeltti, hidayetiyle

Düştükçe kaldırdı, inayetiyle

Şeytan şehvet gaflet, cinayetiyle

Ayak doğru gider, kol şaşmak ister

Bu gönül Mevlâ’ya, ulaşmak ister…

 

Selçuklu Osmanlı, Ahi6 Baciyan7

Mağdura mazluma, koşup acıyan

Helâl kazandığın, hayra harcayan

Sevdiği uğrunda, pul saçmak ister

Bu gönül Mevlâ’ya, ulaşmak ister…

 

Sadıkla sahtekâr, seçilsin diye

Sırat; hak ederek, geçilsin diye

Günah çıbanları, deşilsin diye

Cümle engelleri, kul aşmak ister

Bu gönül Mevlâ’ya, ulaşmak ister…

 

İman nuru söner, gaflette kirde

Rabıta8 huzur bul, tesbih fikirde

Tefsirde tebliğde, tevhid zikirde

Şeytanlar benimle, dalaşmak ister

Bu gönül Mevlâ’ya, ulaşmak ister…

 

 

1- Görk: Kıymetli, görkemli.

2- Fevkinde: Üstünde.

3- Şevk: Heyecan ve huzur.

4- Sirac: Aydınlatıcı ve nur saçıcı.

5- Minhac: Açık ve doğru yol.

6- Ahilik: Kardeşlik esaslı, esnaf ve sanatkârı koruma teşkilatı.

7- Baciyan: Selçuklu ve Osmanlı döneminde gönüllü kadın ve kızlardan oluşan dayanışma ve yardımlaşma kurumu.

8- Rabıta: Allah’la manevi irtibat kurma.

Yorum Yaz