Aralık 09 12:27

GÖRMEDEN ÖLDÜRME!

GÖRMEDEN ÖLDÜRME!

Basiret ver, kâinatta

Sonsuz kemalin göreyim…

Her san’atlı mevcudatta

Mührün misalin göreyim…

      

Her hükmü hak, şeriatin

Muhammedî, tarikatin

Lütfet zafer, hakikatin

Nice hayalin göreyim…

      

Olayım murada nail

Ki hemen gelsin Azrail

Yıkılsın gayrı İsrail

Zulmün zevalin göreyim…

        

Sen kazandır, imtihanım

Yetsin büyük, inkilabın

Siyonizm’den, intikamın

Al ki celalin göreyim…

        

Hiç olmadım, zulme mail

Korktuklarım, eyle zail

Umduğuma, eyle nail

Ey Dost, visalin göreyim…

        

Mü’min şükür minnetinde

Münafık şer, cinnetinde

Ya Rabb, naim cennetinde

Hüsnü cemalin göreyim…

      

Şevkim de Hak, zevkim de Hak

Kıl özümü, yüzümü pâk

Ahmed’e kul, tacını tak

Bayram hilalin göreyim…

 

Yorum Yaz