Mayıs 25 02:34

GÖSTER ZAFERİ, YA RABBİ! (ŞİİR)

GÖSTER ZAFERİ, YA RABBİ! (ŞİİR)

Güvendim va’dine, hem kudretine

Îlahi sevindir, müjdeni göster...

Sığındım inayet, ve nusretine

Bu gönlüm Zatından, lütfunu ister

Ya Rabbi sevindir, zaferi göster…

      

Onur sevabımız, hep artsın diye

Zorluklar sorunlar, bize hediye

Yükletme kârımız, ey Dost kediye

Kılma gayretimiz, sonunu ebter1

Allah’ım sevindir, bayramı göster...

      

Çok üzüldük gayrı, mahzun eyleme

Mahcubiyetimiz, uzun eyleme

Yazı bekler iken, buzluk eyleme

Bu zulüm esaret, bu zillet yeter

İlahi sevindir, va’dini göster...

      

Şems-i Kur’an doğsun, zulümat2 gitsin

Adil Düzen gelsin, adilik bitsin

İslamsız dünyayı, bu kulun netsin

Ya Rabbi Hak nizam, gözümde tüter

Nolur artık kutlu, haberi göster...

      

Yanıp söner gibi, hepsi bir anlık

Olmasın müjdeler, hem bir nisanlık

Sevinsin Müslüman, bütün insanlık

Küfr içre yaşamak, ölümden beter

Allah’ım kış bitsin, baharı göster...

      

Lütfuna sığındım, kapına geldim

Davana bağlandım, bağrımı deldim

Zalimler saldırdı, Sana yöneldim

Şerre kapılanı, hep Şeytan üter

Bize sevinecek, günleri göster...

      

Bu düzenden memnun, mesrur gafiller

Faiz kumar fuhşa, meşkûr3 kâfirler

Ev araba telfon, meşgul sefiller

Mesih sandıkları, Siyona Ester4

Bunaldık geceden, sabahı göster...

      

Gerçeği konuştum, kovdular beni

Sünger taşlarıyla, ovdular beni

Hapsedip zindanda, dövdüler beni

Rızan çin dayandım, koklattın eter

Ya Rabbi bekleriz, devrimi göster...

      

Dinsizler Dinciler, “Möz”ümüz5 oldu

SP'liler bile, közümüz oldu

En son Milli Çözüm, özümüz oldu

Allah’ım yolunda, akıttık kan ter

Bize lütfun ile, zaferi göster…

      

 

1- Ebter: Güdük, soyu kesik.

2- Zulümat: Karanlık.

3- Meşkûr: Şükredilen, teşekkür edilen.

4- Ester: (İbranice) Yahudilerce, casusluk yapan gizemli kişi.

5- Möz: Yaz aylarında inek ve manda gibi sığırlara musallat olan, can yakıcı ve iri karasinek.

Yorum Yaz