Aralık 09 11:38

GÖZ ZİNASI, GÖNÜL İMHASIDIR! (ŞİİR)

GÖZ ZİNASI, GÖNÜL İMHASIDIR! (ŞİİR)

Kalbi ifsat eder, ruhu körletir

“Zehirleyen oktur, lezzet bakışı...” 1

Beyni karıştırır, gönlü kirletir

Başlar gözden kalbe, şehvet akışı...

        

"Kem bakış ruhları, çalan bir hırsız" 2

Şehvetle seyreden, azıtır arsız

Zinaya yol açar, durmaz ayarsız

Ahlâk iman bozar, çıplak nakışı...

       

Korkunç yaygınlaştı, bu göz zinası

Kökten sarsılıyor, bak Din binası

Sokakta çataşır, var mı fenası

İşte AKP'nin, namus yıkışı...

       

Aile ve namus, bağların söker

Şeytan şehvet ile, zehrini döker

Rezil düşünceler, kalbine çöker

Kolay kolay çıkmaz, olta takışı...

      

Nice kavimleri, helâke verdi

Şehvete kapılan, şirrete3 erdi

Hele çağımızda, toplumu gerdi

Şehvet meşalesi, Şeytan yakışı...

     

İster olsun yurdum, fuhuş harası4

Azıttı karı kız, hep yüz karası

Kanıyor derinden, vicdan yarası

Yıkar iktidarız, mağdur kargışı5...

      

Zina serbest etti, fuhuş yayıldı

Eşcinsellik artık, mübah sayıldı

Özgürlük diyerek, küfre kayıldı

Palavra siyaset, riya alkışı...

      

Şeytan talebesi, fitne bilgesi

Perişan ülkemin, her bir bölgesi

İşte Erdoğan’ın, onur belgesi

Kâfir İsrail’e, selam çakışı...

      

AB aileye, bir mikrop saldı

Ne edep ne hayâ, ne namus kaldı

AKP akrepmiş, ülkeme daldı

İnşallah yakındır, Mesih çıkışı...

      

       

 

1- Hadis-i Şerif meali.

2- Hz. İsa'nın bir sözü (Barnabas Încîli).

3- Şirret: Rezillik ve çirkefliğe dalmış kişi.

4- Hara: At, katır ve eşek çiftliği.

5- Kargış: Beddua, lanet okuma.

Yorum Yaz