Mayıs 25 01:58

HAİNİ TANIMAK FERASET İSTER!..

HAİNİ TANIMAK FERASET İSTER!..

Kur’an ölçü olsun, Resul mihenkin

İman riya değil, marifet ister…

Kâfiri tanımak, kolaydır lakin

Münafıkı sezmek, basiret ister…

 

Şahsi makam çıkar, taptığın putun

Bitmiş vicdan pilin, kalmamış “kut”1un

Kendi galemize, gol olur şutun

Küfre zulme direnç, dirayet ister…

 

Milli Görüş yolun, cayarındasın

Sen Hak’tan Bâtıla, kayarındasın

Demirel ve Özal, ayarındasın

Adil Düzencilik, cesaret ister…

 

Nankörlük silahın, hıyanet huyun

Karışıkmış mayan, sütün ve suyun

Şeytaniler kazdı, Hoca’ya kuyun

Zulme göğüs germek, metanet ister…

 

Yahu sen ahmak mı, donk2 musun nesin

Yoldaşların yiyen, fok musun nesin

Yahudi markalı, ok musun nesin

Hakikatin bilmek, feraset ister…

 

Kimin adamısın, aslın astarın

İrtibat sebebi, Fas’ın Katar’ın

BOP’tan HAÇ Birliğe, yoktur yatarın

Zalimlere hizmet, esaret ister…

 

Zina serbest eden, kahraman dindar

Siyon’a gizli dost, devlete kindar

Sanır başta kalır, sonsuza kadar

Nefse köle olmak, acziyet ister…

 

Haine hüsnü zann, kalbi bir maraz

Hain sevilir mi, Din varsa biraz

Şeytana muhabbet, Rahman’a garaz3

Duymak için kirli, meziyet ister…

 

Batı’ya kul olmuş, makam konuşur

Mevlâ’yı unutmuş, mala koşuşur

Vicdanı yamulmuş, ruhu kokuşur

Vahdete ulaşmak, mahfiyet ister…

 

1- Kut: Hayır, huzur, onur.

2- Donk: Serseri, manyak, kıt kavrayışlı.

3- Garaz: Kasıt, düşmanlık.

Yorum Yaz