Aralık 10 08:30

HAK DERDİN YOK İSE, DAVAN OLUR MU? (ŞİİR)

HAK DERDİN YOK İSE, DAVAN OLUR MU? (ŞİİR)

Okur yazar değil, bilgiçlik taslar

Temel kurulmadan, tavan olur mu…

Tüm umudun para, makama yaslar

Talim takva yoksa, havan1 olur mu…

      

Sorumlu insanlar, çeker mihneti2

Cihattır takvadır, mü’min ziyneti

Karı koca evlat, dünya cenneti

Şefkatsiz gayretsiz, yuvan olur mu…

    

Sevgi saygı olsun, bacı kardeşte

Evimiz şenlensin, sohbet hoşbeşte

Aile huzuru, erkekte eşte

Hiç arısız balsız, kovan olur mu…

    

Cahili tabular, bâtıl ikonlar3

Haçları süsleyen, elmas zirkonlar4

Konuta yakışır, ferah balkonlar

Mağara içinde, ayvan olur mu…

    

Bahtsızdır hep küfre, zulme yarayan

Şanslıdır yetimin, başın tarayan

Arzu eden arar, bulur arayan

Hak derdin yok ise, davan olur mu…

    

Rıza rıdvan5 bize, kutlu erektir6

Diliyle inciten, bil engerektir

Lafla hoşaf olmaz, erzak gerektir

Pilava yağ lazım, yavan olur mu…

    

Hikmet ve hizmetle, yükünü doldur

Mü’min zulme siper, mazluma koldur

Hedefe vardıran, tuttuğun yoldur

İnançsız Hak yola, revan olur mu…

    

Hiç ipek çıkar mı, itin yününde

Keramet bulunmaz, duman tütünde

Mahkeme kurulur, mahşer gününde

Hâkimsiz hükümsüz, divan olur mu…

    

Erbakan Hocamız, canımız bizim

Milli Çözüm’dür her, yanımız bizim

Uhuvvet muhabbet, şanımız bizim

İz’ansız vicdansız, ihvan olur mu…

      

1- “(Ey mü’minler! Hem) Allah'a, (hem) O’nun Peygamberine itaat ediniz; birbirinizle uğraşıp çekişmeyiniz; sonra korkaklaşıp kuvvetten düşersiniz; (şevketiniz ve devletiniz elinizden gider, havanız söner, kâfirlerin ve zalimlerin güdümüne girersiniz). Bir de (çeşitli zahmet ve musibete) mutlaka sabrediniz, (her türlü düşman ve tehlike karşısında metanetli hareket ediniz ve gevşeklik göstermeyiniz) iyi biliniz ki Allah sabredenlerle beraberdir (onlara manevi destek sağlayacaktır).” (Enfal Suresi: 46)

2- Mihnet: Zahmet, eziyet, musibet.

3- İkon: Kutsallık atfedilen resimler ve şekiller.

4- Zirkon: Renkli ve değerli taşlar (Fransızca).

5- Rıdvan: Hoşnutluk diyarı, Cennet.

6- Erek: Erişilmek istenen kutlu ve mutlu hedefler.

 

Yorum Yaz