Şubat 21 13:58

HAK DÜZEN KURULUR, TAM İDDİAMDIR!

HAK DÜZEN KURULUR, TAM İDDİAMDIR!

Rabbimiz Kâdir’dir, sonsuz sınırsız

“Şeriat Hakk” derim, cezam idamdır!..

Allah va’dinden hulf, eder sanırsız

Hak düzen kurulur, tam iddiamdır!..

 

Kur’an savunmak hak, kabahat değil

Nifak hastalıktır, tabiat değil

Derdim san’at değil, edebyat değil

Şiir nesir yazı, amaç davamdır!..

 

Ölmek için geldik, hayat imtihan

Erbakan’la buldum, yakin itminan

Geçici vatandır, Konya İsfahan

Ayetler Hadisler, derde devâmdır!..

 

Milli Görüş kimlik, soyup sıyrılmam

Niyet gayret hariç, asla kayrılmam

Tek kalsam değişmem, Hak’tan ayrılmam

Cihat ve sadakat, benim dünyamdır!..

 

Ekin yakılırsa, kalır mı harman

Kefaretim olsun, kahrım el-eman

Bir avuç sadık dost, hâzâ kahraman

Elim kolum belim, sesim sadâmdır!..

 

Bin kere ölsem de, küfre saldırmak

Şehadet nuruna, başım daldırmak

Deccalizmi yıkmak, zulmü kaldırmak

Adil Düzen kurmak, kutlu rü’yamdır!..

 

İz’an vicdan yoksa, insanlar basit

Hainler fesattır, zalimler hasit

Riyakârlık şirktir, gösteriş fasit

Kulluğuna kabul, her an duamdır!..

 

Maddi zarar hiçtir, mana kâr ise

Münafık olunmaz, iman var ise

Âlem düşman olsun, Rabbim yâr ise

Sertlik dürüstlüğüm, mertlik hüd’amdır!..1

 

Bir zaman gafletle, şaşkına düştüm

Hevâya kapıldım, taşkına düştüm

Hidayet buyurdu, âşkına düştüm

Sahibim Sübhan’dır, Rabbim Hüdâ’mdır!..2

 

1- Hüd’a: Hile, plan, tuzak. (Mertlik Hüd’amdır; Yani hile ve hıyanete tenezzül etmem, mertlik ve netlik benim karakterimdir.)

2- Hüdâ: Hidayet buyuran, doğru yola ulaştıran Allah (CC)

Yorum Yaz