Aralık 10 07:53

HASET FESAT EHLİ, HÜSRANA DÜŞER! (ŞİİR)

HASET FESAT EHLİ, HÜSRANA DÜŞER! (ŞİİR)

Dayan be yüreğim, imtihan biter

Dikene sabreden, safrana1 düşer...

Kıymetin bil çünkü, bu fırsat yiter

Haset fesat ehli, hüsrana2 düşer…

      

Rağbet görür Hakka, hürmetkâr olan

Neye yarar tembel, hem bîkâr3 olan

Sıdku nasuh ile, tevbekâr olan

Elbette Ğafur-u, Ğufrana4 düşer...

      

İnsanlık uğrunda, derde bulaşan

Huzura refaha, doğru yol açan

Sonunda rahmete, Rabbe ulaşan

Cemalüllah rü'yet, seyrana düşer…

      

Mü’min nimetlere, etsin teşekkür

Arifler Rabbini, daim tezekkür

Âlimler âlemi, eyler tefekkür

Harika hikmetle, hayrana düşer…

      

Her şey tecellidir, gölge görüntü

Atom zerrelerden, san'at örüntü

Deryaya katılan, damla süprüntü5

Mana âleminde, devrana düşer...

      

Gel gönül özünü, temizle kirden

Daim huzurda kal, kaçma zikirden

Kâinat sahibi, çıksa fikirden

Gafil ruh bunalıp, buhrana6 düşer...

      

Daim iylik düşün, kötülük yapma

Vesveseyi bırak, yelden nem kapma

Dosdoğru dürüst ol, bir milim sapma

Huysuz hayırsız tez, hicrana7 düşer...

      

Hiç yoktan yarattı, göz radar etti

Şükür varlığından, haberdar etti

Sevin ki talibi, hak didar etti

Vefa vicdan ehli, şükrana8 düşer...

      

Şuursuz sorumsuz, ehli şekavet9

Şükretmek yerine, eder şikâyet

Allah’ın kahrına, uğrarsa şayet

Elbet hain zalim, küfrana10 düşer...

      

Özde şefkat yoksa, mazlum sarılmaz

Hayr için uyaran, dosta darılmaz

Kitapsız Rasülsüz, Hakka varılmaz

Gerçeği arayan, Kur’an’a düşer...

      

Gayesiz gayretsiz, olmaz kıymetin

İman ihlas cihat, ahret ziynetin

Hazırlığın yoksa, bozuk tıynetin11

Vuslatı özleyen, kurbana düşer...

      

1- Safran: Sarı ve şifalı çiçek.

2- Hüsran: Zarar, ziyan, kayıp.

3- Bîkâr: İşsiz adam, çalışıp kazanmayan - Bekâr: Evli olmayan.

4- Ğufran: Affolunup bağışlanma.

5- Süprüntü: Basit, önemsiz, atılacak şeyler.

6- Buhran: Bunalım, sıkıntı, kargaşa.

7- Hicran: Ayrılık acısı.

8- Şükran: Teşekkür amaçlı gönül borcu.

9- Şekavet: Kötülük, zulümkârlık.

10: Küfran: Nankörlük, kadir kıymet bilmezlik.

11- Tıynet: Karakter.

 

Yorum Yaz