Eylül 24 23:38

HAYAT, İMAN VE CİHAD’DIR; VE İÇTİHAD LAZIMDIR!

HAYAT, İMAN VE CİHAD’DIR; VE İÇTİHAD LAZIMDIR!

Evet, daha mükemmele ancak mücadele ile ulaşılır. Daha uygun ve onurlu bir hayat, ancak inanarak ve yorularak başarılır. Cihad; her yönden daha iyiye ve daha güzele kavuşmak, kötülük ve çirkinlikleri aşmak için yapılan sistemli ve samimi çalışmalardır. Bir gün, Hz. Cibril'in insan suretinde Efendimize gelip:

1- İman nedir?

2- İslam nedir?

3- İhsan nedir? diye sorması bu konuya açıklık kazandırmaktadır. Çünkü Müslümanlık bu üç temel esastan oluşmaktadır.

İman; Kur’ani gerçekleri anlamak ve inanmak,

İslam; inandığı gerçekleri, emir ve yasak ölçüleri ile hayatına uygulamak,

İhsan ise; düşünce ve davranışlarında, devamlı Allah'ın huzurunda bulunma duygusunun verdiği bir ihlas olgunluğuna kavuşmak, nefsi ve zahiri (maddi ve manevi) cihad şuuruyla yaşamaktır.

 Bu üç esas, "İlim-İbadet ve Cihad" olarak da ele alınabilir. Çünkü inanılması gereken şeyleri önce öğrenmek gerekir ki bu da ancak ilimle mümkündür. Helâl-Haram düşüncesi, Emir-Nehiy ölçüleri içinde yaşamak ise ibadet ve ahlâk konusudur. Bir yandan riya, kibir, haset, hıyanet, benlik, bencillik ve beleşçilik gibi nefsi duygular ve şeytani arzularla, bir yandan da haksızlık ve ahlâksızlık temeline dayanan bozuk ve barbar düşüncelerle mücadele etmek ise cihad şuurudur.

 Geçmişte ilmi hizmetler MEDRESE'ler şeklinde, ibadet ve ahlâki faaliyetler TEKKE'ler şeklinde, cihad hazırlık ve hareketleri ise KIŞLA'lar şeklinde kurumlaşmıştı. Yani "Medrese, Tekke ve Kışla" üçlüsü Müslümanın bütün hayatını kuşatmıştı.

Makalenin tamamı için:https://www.millicozum.com/mc/duyurular/hayat-iman-ve-cihaddir-ve-ictihad-lazimdir

 

Yorum Yaz