Şubat 25 04:35

HAYAT; SERAB, HAKİKAT İSE; RABB!..

HAYAT; SERAB, HAKİKAT İSE; RABB!..

Her türlü küfür ve kötülüklerin şu üç günahtan doğduğunu görüyoruz. "3H" olarak hatırda tutacağımız bu anaç günahlar;

1- Hakaret (Hakir görmek),

2- Hırs (Aşırı istek),

3- Haset (Kıskançlık ve çekememek)tir.

Hakaret: Kendisini üstün ve önemli, karşısındakini ise basit ve değersiz zannetmek... Başkalarını hor ve hakir görmek; nefsani bir gururla büyüklenip, rakip gördüklerini küçümsemektir. Azazil'i İblis yapan bu düşüncedir. Bu günahı ilk defa şeytan işlemiştir.

Hırs: Doyumsuz arzular, aşırı tutkular ve nefsani duygular demektir. Aklı örten, vicdanı körelten, gaflete ve şehvete sürükleyen düşüncelerdir. Hz. Adem'i ve Havva validemizi sonunda pişman ve perişan olacakları duruma düşüren işte bu hırs ve hevestir.

Haset: İnsanlara verilen nimet ve faziletleri onlara reva görmemek... Özellikle yakınlarının ve tanıdıklarının maddi ve manevi hoşluklarını ve huzurlarını kıskanıp çekememek... Ve bir bakıma Allah'ın takdir ve taksimini beğenmemektir. Bu kötülüğü ilk işleyen; Hz. Adem'in oğlu Kabil'dir ki, haset yüzünden kardeşi Habil'i öldürmekten çekinmemiştir.

Hakaret'in sebebi kibir ve enaniyet; acı meyvesi ise hile ve hıyanettir.

Hırs'ın sebebi gaflet, neticesi ise; hasaret ve mahrumiyet'tir.

Haset'in sebebi vicdan kirliliği ve iman zafiyeti; neticesi de cinayet ve müsrifliktir, yani fitne ve fesada yönelmektir.

Kibir ve Hakaret'in ilacı: Vahdet (Birlik).

Hırs ve Heves'in ilacı: Kanaat.

Haset ve Fesat’lığın ilacı: Uhuvvet (Kardeşlik)tir.

Her zerrenin ve herkesin Allah'tan gelip, Allah'a döneceğini... Canlı cansız, her şeyde Yüce Yaratıcı’nın tecelli ve tezahür ettiğini... Kendisini mü’minlerin; mü’minleri cemiyetin; cemiyeti ise âlemlerin bir parçası olduğunu ve hepsinin de Rabbimizin eseri ve nefhası olarak meydana geldiğini bilen ve "kesret içindeki vahdeti" (çokluk görüntüsü içindeki gerçek birliği) gören bir insan; yaratılış sırrına ve iman huzuruna ermiş demektir.

Makalenin tamamı için:https://www.millicozum.com/mc/duyurular/hayat-serab-hakikat-iserabb

 

Yorum Yaz