Mayıs 25 02:05

HAYDİ, VATAN AŞKINA!

HAYDİ, VATAN AŞKINA!

Cihan savaşı verdik, uğrunda egemenlik

Türkiye bedenimiz; İslam canımız bizim!..

Kürdistan'a devletlik, Patrik'e ekümenlik

Verilirse çare yok; akar kanımız bizim!..

    

Kur’an kutsal yasamız; vatan, bayrak aşkımız

Demokrasi kılıflı, hıyanete şaşkınız

Küresel köleliğe, temelinden karşıyız

Namus ve bağımsızlık, ortak şanımız bizim!..

      

Türk'ü Kürd'ü kaynaştık, İslam’ın potasında

Şii Sünni uzlaştık, Kur'an’ın kıstasında

Tarımdan tekstilime, gâvurun kotasında

Böyle hiç kalkmayacak, yerden yanımız bizim!..

      

NATO İslam'a düşman, AB Anadolu'ya

Kimi Van'a göz koymuş, kimi Kars'a Bolu'ya

Tayyip ikbal peşinde, kim ülkeyi kolluya...

Silinmek isteniyor, ad ve sanımız bizim!..

      

Milli Çözüm mertliktir, birlik beraberliktir.

Erdemir vatan demek, hıyanet kahpeliktir.

Hakk'a hayra havlamak, düşmana köpekliktir.

Ezanı susturmamak, imtihanımız bizim!..

 

Yorum Yaz