Temmuz 19 03:06

HAZIRLANIN DOSTLAR, ZAFER YAKINDIR!

HAZIRLANIN DOSTLAR, ZAFER YAKINDIR!

HAZIRLANIN DOSTLAR, ZAFER YAKINDIR!

     

İnsanlık perişan, Müslüman mağdur1

Ya Rabbi rahmetin, daim baskındır…

Tez yetiş imdada, zalimi boğdur

Siyonist hainler, azgın taşkındır

Va’din haktır Mevlâm, zafer yakındır…

      

Adil Düzen gelsin, zalimlik bitsin

Kur’an’la nurlansın, zulümat2 gitsin

Kapına sığındık, nusretin yetsin

Bizi derde salan, Senin aşkındır

Sevinin canlarım, zafer yakındır…

      

Va’detmiş Sultanım, itikadım tam

Manevi mesaj var, itimadım tam

Kur’an müjdesine, istinadım3 tam

Endişe şüpheden, kalbin sakındır

Diril ve hazırlan, zafer yakındır…

    

Temizle gönlünü, çürükten kirden

Uzak dur kardeşim, bozuk fikirden

Hâlâ kurtulmadın, sebep şirkinden

Hakka güvenmeyen, gafil sapkındır

Gün hafta ay sayın, zafer yakındır…

    

Kur’an ile tartıp, vicdanla ölçüp

İmanla huzurla, dünyadan göçüp

İşbirlikçi olma, davadan sürçüp

Dönekler ödlekler, saftan kaçkındır

Cihada devam et, zafer yakındır…

    

Feraset basiret, öz veren Allah

Gerçeği görecek, göz veren Allah

Nasıl güvenmem ki, söz veren Allah

Fıtratım ma’naya4, şükür yatkındır

Bilirim beklerim, zafer yakındır…

    

“Süper Güç” sanılan, Şeytan haydutlar

Çağdaş Firavunlar, Şeddat Nemrutlar

Kahrına uğrasın, bütün merdutlar5

İsrail’i vuracak, özel zıpkındır

Bekleyin dostlarım, zafer yakındır…

    

İmana şirk katmam, Za’tın “tek”lerim

Elli yıl hep ayı, güne eklerim

Kapında Kıtmirlik, edip beklerim

Haçlı Siyonizm’e, ani baskındır

Kudretin sonsuz ve, zafer yakındır…

    

Hoca-i Kâinat6, Hocam olunca

Şükür Milli Çözüm, Loncam7 olunca

Şehadetle göçmek, encam8 olunca

Mü’minin miracı, namaz akındır

Allah’a dayanın, zafer yakındır…

    

 

 

 

1- Mağdur: Haksızlık ve hakarete uğrayan.

2- Zulümat: Koyu karanlıklar.

3- İstinad: Dayanak, güven kaynağı.

4- Ma’na: Maneviyata inanç.

5- Merdut: Allah’ın rahmetinden kovulan.

6- Hoca-i Kâinat: Kâinatın ve tüm mevcûdâtın Hocası, Hz. Peygamber (AS).

7- Lonca: Sanatkârlar derneği, sadıklar ekibi.

8- Encam: Beklenen son, akıbet.

 

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz