Eylül 29 20:25

HAZIRLIK GEREK

HAZIRLIK GEREK

HAZIRLIK GEREK

Katar’a katırla, varılır sanma

Uzun hedeflere, uçak gerektir!

Günahın Allah’ı, darıltır amma

Şehvetten gafletten, kaçak gerektir!

 

Pornocunun aklı, hayası gider

Sağlığı; erkeklik, havası gider

Manevi hayatı, mayası gider

Pişirip yakacak, ocak gerektir!

 

Edepsiz erdemsiz, şehveti şaman

Aklı fikri zina, olduğu zaman

Hayvanlar seçemez, somunla saman

O buğday yiyemez, burçak gerektir!

 

Baharlar geçiyor, kaybolur nisan

Kabre hazırlanıp, ölümü ansan

Dinini devleti, satar mı insan

Hain haysiyetsiz, alçak gerektir!

 

Hayasızlık ile, hayra uğranmaz

Kirlenen gönüller, Hakka yaranmaz

Paslı çakı ile, soğan doğranmaz

Amelyata çelik, bıçak gerektir!

 

Kiralık münafık, çok marazlıdır

Neden Erbakan’a, pek garazlıdır

Yahudi’yi aklar, küfür gazlıdır

Bunlara Siyonist, kucak gerektir

 

Sabretmeyen Ferhat, dağlar aşar mı

Mü’min cehenneme, doğru koşar mı

Din devletsiz; devlet, dinsiz yaşar mı

Bina korumaya, saçak gerektir!

 

Hayat denen rüya; yakında biter

Hazırlık görmezsen, halin çok beter

Cehennemde azgın, alevler tüter

Kaçışacak köşe, bucak gerektir!

 


 

Burçak: Mercimek cinsinden hayvan yemi.

--

Şubat 2014 - Milli Çözüm Dergisi

Yorum Yaz