Haziran 19 00:22

Her Asırda Sıkça Rastlanan İSLAM SÜFYANI, SAHTE KAHRAMANLAR!

Her Asırda Sıkça Rastlanan  İSLAM SÜFYANI, SAHTE KAHRAMANLAR!

Ne Hak bir davaz var, ne dürüst tarzız

Kaytarıp dönersiz, köçek misiniz…

Belli değil yoluz, haramız farzız

Hep yalan palavra, gerçek misiniz…

 

İslam istismarın, kıblen AB’dir

Dinin demokratur, New York Kâbe’dir

Unutma her zulmet, nura gebedir

Müslümana tuzak, göcek1 misiniz…

 

Derdiz dünya; ahret, etmezsin tasa

Çürüttü imanız, kasa ve masa

Kopenhag kriter, Helsinki yasa

Kanun mu, nizam mı; ölçek misiniz…

 

Hıyanet erbabı, dava küfranı

Kahraman kılıklı, İslam Süfyanı

Riyakâr sahtekâr, sardı sofranı

Nifakları örten, leçek2 misiniz…

 

Vitrinlik bir artist, “düzgün kof kütük”3

Ağzı kalabalık, vicdanı güdük

Hidayet kararmış, ahlâkı düşük

Hiç mısır tutmayan, pürçek4 misiniz…

 

Mü’min rolü oynar, mason şatocu

Dindarlık taslıyor, oysa NATO’cu

Şimdi inkâr eder, dünkü FETO’cu

Arınç mı, Numan mı; Gökçek misiniz…

 

Siyonist şebeke, çevrende çember

Haçlının pisliği, san miskü amber

Ne Allah kaygız var, ne de Peygamber

Kendini dev sanan, böcek misiniz...

 

Fetvacı bel’am’ı, kolay tavlarsız

Erbakan Hocaya, gizli havlarsız

Makam menfaatle, mü’min avlarsız

Çok cazip zehirli, çiçek misiniz…

 

Ortaya konuştum, kime uyarsa

Gönül gözü görür, kulak duyarsa

Yakında kargalar, gözüz oyarsa

Şahin rolü yapan, çimçek5 misiniz…

 

 

1- Göcek: Azgın Katır semerlerinin arkasında bulunan ve ip takılan çengel.

2- Leçek: Bir çeşit başörtüsü.

3- Kur’an’da anlatılan münafık vasfı. (Münafikun: 4. ayet)

4- Pürçek: Bazı bitkilerin püskülleri.

5- Çimçek: Serçe cinsinden bir kuş.

Yorum Yaz