Kasım 29 15:29

HER DUYGUN DAVRANIŞIN; HEP SANA DÖNER

HER DUYGUN DAVRANIŞIN; HEP SANA DÖNER

Halka yararlı ol, zarardan sakın

“Hak için ne yaptın?”, der Adil Ömer…

Hep şerle uğraşan, Şeytana yakın

Yiğit öfkesini, bağrına gömer

İyilik kötülük, hep sana döner…

 

Ne yapsan karşına, çıkar unutma

Beddua binanı, yıkar unutma

Hainler kendine, sıkar unutma

Herkese hayr dile, hep hayır öner

Yapacağın her şey, kendine döner…

 

Mevlâ sever özü, yüzü pakları

Herkesin kutsaldır, insan hakları

Çoğunu eğriltmiş, sistem çarkları

Kimi tütün içer, kimisi tiner

Nasıl davranırsan, kendine döner…

 

Allah için buğzet, aksine değil

Kâfirin küfrüne, şahsına değil

Zalime facire, bahsine değil

Kahraman odur ki, nefsini yener

Ne yapsan sonunda, kendine döner…

 

Ali buyurdu ki: “Gerçeğe yettim

İyilik kötülük, kendime ettim

Kur’an’sız kuralsız, ben bir afettim!..”

Hazreti Peygamber, sönmeyen fener

Bütün ettiklerin, kendine döner…

 

Hasetlik hastalık, Rabbe isyandır

Taksimi O yapar, lütfu ihsandır

Nankörlük ve gaflet, Hakkı nisyandır1

Varlıkla yoklukla, O bizi dener

Niyetin gayretin, hep sana döner…

 

Negatif enerji, çevreyi harap

Hayat bir görüntü, netice serap

Kin kusmak kalp kırmak, başına çorap

Ahmak odur Şeytan, atına biner

Amelin dolaşıp, hep sana döner…

 

Kadere inanan, kederden emin

Rızayı sabırla, eylersin temin

Fesatlık fitneye, hazırlar zemin

“La Havle…” çekersen, gazabın söner

Her ne yaparsan yap, hep sana döner…

 

Bir avuç tohum, bin gram olur

İyilik ekene, ikram olunur

Gülüp gönül yapan, ihtiram2 bulur

Hoş fikir zikirle, acılar diner

Ey dostum ne yapsan, kendine döner…

 

Gâh dosta bağlandım, gâhı çark ettim

Boşuna gönlümü, hüzne gark ettim

Bir ömür sonunda, şunu fark ettim

İrfan ehli olmaz, İblise partner3

Gazabın azabın, hep sana döner…

 

Her kim sıkıntıya, göğüs geremez

O gevşek nefsini, yere seremez

Kötülük dikenler, ak gül deremez

Toprağa has tohum, ekmektir hüner

Yapacağın her şey, kendine döner…

 

1- Nisyan: Unutmak, hatırdan çıkarmak.

2- İhtiram: Hürmet ve saygı.

3- Partner: Eş, yoldaş.

Yorum Yaz