Mayıs 25 01:50

HER ŞEY O’NUN!

HER ŞEY O’NUN!

Kâinat tabiat, mevcudat O’nun

Bu beden Allah’ın, nefes Allah’ın…

Semâvât Melekût, mahlûkat O’nun

Her şeyin sahibi, herkes Allah’ın…

 

Takdiri taksimi; fermanı Hak’tır

Hikmetli kelâmı, Kur’an’ı Hak’tır

Âlemde aşikâr, bürhanı Hak’tır

Her şeyi mükemmel, enfes1 Allah’ın…

 

Dalâlet elinde, hidayet verir

Hak’ta direnene, dirayet verir

İmdada yetişir, inayet verir

Hayra yönlendiren, heves Allah’ın…

 

Ne muhteşem hayat, hayran bırakır

Bu harika san’at, seyran bırakır

Kim güldürür; kimdir, giryan2 bırakır

Hayat bir senaryo, piyes Allah’ın…

 

Soğuk pınarlar da, termal sular da

Cazip yavrular da, garip dullar da

Asi günahkâr da, veli kullar da

Duaya icabet, o ses Allah’ın…

 

“Sen-Ben” fani; daim, var olan O’dur

Her şey hasım belâ, yâr olan O’dur

Menfaat veren O, “Darr”3 olan O’dur

Saraylar Allah’ın, kodes4 Allah’ın…

 

Zerreler kürreler, cinler melekler

Kudretiyle kâim, cümle felekler5

O’ndan gelip O’na, gider dilekler6

Ferahlık Allah’tan, stres Allah’ın…

 

Deryada balina, havada kanat

Doyuran duyuran, Rabbine can at

Canlı cansız âlem, makine san’at

Motor firen O’nun, vites Allah’ın…

 

Doğal yapay sanal, yaratan O’dur

Kurutan karartan, parlatan O’dur

Darvinist densizdir, şarlatan odur

Rabbı inkâr eden, teres Allah’ın…

 

Koyun tosun O’nun, kutlu Kurban da

Basiret fazilet, hepsi Furkan’da

Labirentten çıkış, yolu Kur’an’da

Cennete götüren, adres Allah’ın…

 

Nizam mizan O’ndan, şeriat O’nun

İz’an vicdan O’ndan, tarikat O’nun

Yolları açan O, barikat7 O’nun

Can kuşu Allah’ın, kafes Allah’ın…

 

“Adil Düzen” hayra, argüman8 olmuş

Milli Çözüm Hakka, tercüman olmuş

Umut aşılamış bir güman9 olmuş

Sergi pazar O’nun, kermes Allah’ın…

 

1- Enfes: En güzel, en mükemmel.

2- Giryan: Ağlayan, sızlayan.

3- Darr: Zarar veren (Allah’ın bir ismi).

4- Kodes: Hapishane, zindan.

5- Felek: Gezegenlerin ve yıldız kümelerinin yörüngeleri.

6- Dilek: “Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz.” (Tekvir: 29)

7- Barikat: Engel.

8- Argüman: Delil, kanıt, tanıtıcı.

9- Güman: Umut, güç ve metanet kaynağı

 

 

Yorum Yaz