Aralık 09 12:04

HEY DOSTUM!

HEY DOSTUM!

HEY DOSTUM!

Her doğan ölecek, çaresi yoktur

Fani dünyaya bel, bağlama dostum!..

Hazırlık görenin, sefası çoktur

Sabret her belaya, ağlama dostum!..

      

Dünyalık telaşla, sararıp solma

Ulaşmadım diye, saçını yolma

Mal ve makam için, dalkavuk olma

Ye kebap yerine, buğlama1 dostum!..

      

Faiz kumar içki, ve fuhuş yaygın

Kur’an ehli ezik, hainler saygın

Vicdanlar kirlenmiş, beyinler baygın

Mevtaya çalınmaz, bağlama dostum!..

      

Libya’yı mahvetti, gâvurla birlik

Sizden beklenir mi, hiç Milli dirlik

AB yasaları, bu ne rezillik

Kötülüğe fırsat, sağlama dostum!..

      

Kur’an açıklamış, hem de çok veciz:

“Dinsiz devlet zalim, devletsiz Din aciz”

Adil Düzen için, koymuşlar haciz

Haram lokma ile, zağlama2 dostum!..

      

Seçilmek kolaydır, cumhura başkan

Lakin zordur olmak, Hoca Erbakan

İstismar aracı; din iman Kur’an

Arpalıkla coşup, çağlama dostum!..

      

Haçlı AB’ciden, dindar muvahhit

BOP eşbaşkanından, İslam mücahit

Çıkar mı ey gafil, taşron mütahit

Gurur damarını, yağlama dostum!..

      

Her paslı madenin, altın boyası

Dökülür yakında, çıkar foyası

Bunlar ekmek olmaz, yoktur mayası

Pişman olup yürek, dağlama dostum!..

      

Erbakan’a havlar, kendine söver

Hafızmış Hocaymış, kaypağı över

Böyleleri yarın, dizini döver

Evliya kalbini, cağlama3 dostum!..

      

 

1- Buğlama: Çeşitli otlardan yapılan bir yemek.

2- Zağlamak: Şişmanlayıp et ve yağ bağlamak.

3- Cağlamak: İnce demir şiş saplamak.

Yorum Yaz