Temmuz 19 02:17

İKTİDARIN İNSİCAMI(!) VE ALLAH’IN İNTİKAMI

İKTİDARIN İNSİCAMI(!) VE ALLAH’IN İNTİKAMI

Cenab-ı Hakkın bir ismi de “El Müntakim=İntikam alan”dır. Ve yine “Zu-İntikam=İntikam Sahibi” olandır. Arapça “Suçluyu cezalandırmak ve hak ettiği akıbete uğratmak” anlamındaki NAKM (Nükum) kökünden ve iftial kalıbından türetilmiş olan MÜNTAKİM=Öç alan ve zalimlerin yaptıklarını yanlarına bırakmayan manasında kullanılır. Bütün bunlar Allah’ın ADİL sıfatının da bir icabıdır. Ancak intikam sıfatında; asilere ve zalimlere bir zaman fırsat tanıma, bir müddet yularlarını uzatıp kendi hallerine bırakma ve hiç ummadıkları bir anda belaya çarptırma vardır.

“Kendisine Rabbinin ayetleri (İslam'ın hakikatleri) hatırlatıldıktan (ve gerçeği anladıktan) sonra, (dünyalık makam ve çıkar hırsıyla) bunlardan yüz çevirip uzaklaşan (ve Hakk yoldan kopup ayrılan)dan daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki Biz mücrimlerden intikamımızı alıcıyız.” (Secde: 22)

“Şayet Biz Seni (ölümle) alıp götürürsek (bile), elbette onlardan (yine) intikam alacağız.” (Zuhruf: 41)

“Sakın ha, Allah'ı; elçilerine (ve Hakk davetçilerine) verdiği sözden (ve zafer va’adinden) dönecek sanma(yın). Gerçekten Allah Azîz’dir, İntikam sahibidir. (Ey zalimler ve hainler, sizin de zulüm ve hıyanetlerinizin hesabını soracak, saltanatınızı yıkacaktır.)” (İbrahim: 47)

“Biz de onlardan (sonunda) intikamımızı alıverdik ve ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan habersizmişler (gibi) davranmaları nedeniyle onları suda boğup (helak ettik).” (A’raf: 136)

Evet; “Cenab-ı Hak imhal eder (mühlet verip erteler), ama asla ihmal etmez (unutup geçiştirmez)di!” sözü bir Kelâm-ı Kibardır.

Makalenin tamamı için:https://www.millicozum.com/mc/duyurular/iktidarin-insicami-ve-allahin-intikami

 

Yorum Yaz