Aralık 10 08:03

İLAHİ DAVAN HAKKI İÇÜN!

İLAHİ DAVAN HAKKI İÇÜN!

Hidayet buyurdun, tuttuk Hak yolun

Kur’an’dan ayırma, cihat hakkı çün…

Zafere ulaştır, sevindir kulun

Fethi mübin yaşat, biat hakkı çün…

 

Bir an bile nefse, bırakma bizi

Hainler peşine, hiç takma bizi

Hırs şehvet oduna, kor yakma bizi

Sadık dostlara has, dikkat hakkı çün…

 

Gizli günahımız, malum eyleme

Ne olursun mahcup, mahkûm eyleme

Müjdene inandık, mahrum eyleme

Asla dönmediğin, va’at hakkı çün…

 

Muhteşem kâinat, kudret eserin

Mükemmel tabiat, hikmet kevserin

Kusurdan münezzeh, yontar keserin

Mahlûkta harika, san’at hakkı çün…

 

Tesbih tahmid eder, her şey melekler

Mevlevi veş döner, çarkı felekler

Mü’min mazlum diller, okur dilekler

Seherlerde ezkâr, evrat hakkı çün…

 

Tevvabün Rahimsin, affetmek şanın

Yüceler yücesi, rahmet nişanın

Niyazın reddetme, bu perişanın

Şefaati uzma, berat hakkı çün…

 

Dönüp Sana geldik, bin bir kusurla

Dergâha yöneldik, kalbi huzurla

Ta Adem’den beri, dini şuurla

Salih amel dua, hayrat hakkı çün…

 

Ruhundan nefhedip, ilhamın üfür

Davandan ayırma, nankörlük küfür

Kalbim kaydırmadın, Ya Rabbi şükür

Sahip çık ihlaslı, taat hakkı çün…

 

Mehdiyyet hükmünü, Adil Düzen’le

Zaferin mührünü, Milli Çözüm’le

Yıktır İsrail’i, gizli füzenle

Çok haber verdiğin, saat hakkı çün…

Yorum Yaz