Şubat 21 15:36

İLLAKİ ÇARESİZ KALMAN MI LAZIM

İLLAKİ ÇARESİZ KALMAN MI LAZIM

Gaflet içindesin, Rabbin anmazsın

İllaki çaresiz, kalman mı lazım…

Cennet hasretiyle, niye yanmazsın

Aklın boş dünyaya, salman mı lazım…

 

Zikirsiz fikirsiz, tenbel dolaşıp

Hayırdan ayrılıp, şerre bulaşıp

Şehvet dürtüsüyle, nefse yol açıp

Şeytanın sazını, çalman mı lazım…

 

Kur’an kanununa, isyan edersin

Ölümden hesaptan, nisyan1 edersin

Zalime haine, ihsan edersin

Allah’tan belânı, bulman mı lazım…

 

Mazlum ahı aldın, gönüller yıktın

Ne yalanlar attın, palavra sıktın

Faiz fuhşa oyla, hep arka çıktın

Yüzünüz kızarıp, solmanız lazım…

 

Kitap yığsan âlim, olur mu eşşek

Yakîni iman yok, hep şüphe ve şek

Bâtıla koşarsın, Hakka pek gevşek

Ayağa takılan, rulman2 mı lazım…

 

Pişman olman gerek, hem ahu vahla

Ömrün tükeniyor, akşam sabahla

Cehennem yakıtı, bin tür günahla

Boğazına kadar, dolman mı lazım…

 

Her gün cehaletin, artar derine

Karışsın gözyaşın, alın terine

Hâlâ her çirkefe, batmak yerine

Kur’an Mealine, dalmamız lazım…

 

Hakka doğru adım, atacağına

Geceni gündüze, katacağına

Abdestsiz sehersiz, yatacağına

Dövünüp saçını, yolman mı lazım…

 

Şeriat duyunca, hep kudurursun

Şeytani mazeret, pek uydurursun

İçerde sıkıldım, deyip durursun

Yoksa evin mescit, kılman mı lazım…

 

 

1- Nisyan: Unutmak.

2- Rulman: Makine ve tekerleklerde, hareket kolaylığını sağlayan ve sürtünmeyi azaltan, iki çelik yatak daire arasına bilyeler konularak yapılan özel araçlar.

Yorum Yaz