Aralık 10 07:41

İNAN BE KARDEŞ!.. (ŞİİR)

İNAN BE KARDEŞ!.. (ŞİİR)

İbadet hizmetten, usanmak niye

Sen imtihandasın, sınan be kardeş…

Zikri fikri şükrü, boş sanmak niye

Bunun sonu cennet, cinan be kardeş

İnanan çalışır, inan be kardeş…

        

Ömür hızla erir, bir kar misali

Sabırla arayan, bulur visali

Amelsiz edebyat, ağız ishali

Şaşırır şeytana, kanan be kardeş

İnanan ulaşır, inan be kardeş…

      

İnanarak iste, her bir duanı

Tam imanla işle, hizmet davanı

Aklından çıkarma, yüce divanı

Hesaba çekecek, Hennan be kardeş

İnanan kazanır, inan be kardeş…

        

Bir hizib Meali, okuyamazsan

Birkaç satır yorum, şakıyamazsan

Vakit iptir; nakit, dokuyamazsan

Temeli çürüktür, binan be kardeş

İnanan başarır, inan be kardeş…

      

Siz de üzülmeyin, ezmeyin bizi

Tembellik gafletle, üzmeyin bizi

Sui zanla kötü, sezmeyin bizi

İslam’ı gösteriş, sanan be kardeş

İnanan katlanır, inan be kardeş…

      

Dinar çin Dinini, araç yapanlar

Ahretin dünyaya, haraç yapanlar

Vicdan tarlasını, kıraç yapanlar

Sizleri kahreder, Mennan be kardeş

İnanan sakınır, inan be kardeş…

      

Şükür Milli Çözüm, haklı hayırlı

Hayat hep düz değil, yokuş bayırlı

Cennettir dört mevsim, çiçek çayırlı

Can vereni bekler, Canan be kardeş

İnanan dayanır, inan be kardeş…

      

Bil Mürşidi Kâmil, olmayan kişi

Hiç hayra varır mı, cahil gidişi

Hep sarpa saracak, sonunda işi

Her usta olur mu, Sinan be kardeş

İnanan sığınır, inan be kardeş…

      

Tebliğciye fırsat, hanlar meydanlar

İntibaha gelir, paslı vicdanlar

Medreseye döner, küflü zindanlar

İşte örnek; Yusuf, Kenan be kardeş

İnanan çırpınır, inan be kardeş…

      

Her tür insan çıkar, Muş’tan Mekke’den

Huzura ulaşır, hayrı hak eden

İnanç süt çıkarır, elbet tekeden

Hakkı konuş; ister, kınan be kardeş

İnanan çalışır, inan be kardeş…

Yorum Yaz