Ekim 05 05:33

İNSAN SURETLİ “VESVAS”LAR (ŞİİR)

İNSAN SURETLİ “VESVAS”LAR (ŞİİR)

Recebi kahraman, yapan fesatçı

Daha düne kadar, küfür edersin!

İblis gibi tavır, alan fırsatçı

Bak şimdi Tayyibe, şükür edersin!

      

Hevan belirliyor, ilişkileri

Ağzına alırsın, akla geleni

Birbirini tutmaz, çelişkileri

İşkembeden atar, üfür edersin!

        

Gaibden haberler, veren müneccim

Vesvasın vahyine, hazır mütercim

Kendini beğenmiş, şeytannirrecim

Rabbim diye nefsini, zikir edersin!

      

Hep üste çıkanı, översin bir-hal

Ayağı kayınca, söversin derhal

Şimdi el öptüğün, döversin herhal

Hiç durmaz yüzüne, tükür edersin!

      

Siyaset sevdası, şöhret arzusu

Baş olma merakı, şehvet duygusu

Gönlünü kör etmiş, devlet tutkusu

Fitneni fikrine, şoför edersin!

        

Hak rızası derdin, kalmamış hayret

Dünyaya sarıldın, boş ver ahiret

Makama hayransın, görkeme hasret

Güçlüğe tapmayı, kültür edersin!

        

Hidayet Hak'tanmış, Allahü-ekber

Huzursuz vücudun, ruhuna makber

Kader kesin, kısmet belli, ne haber!?

Boşuna hayatı zehir, zifir edersin!

        

Feyzi Kur'an değil; "Kurtlar Vadisi"

Tayyip olmuş, tereslerin hadisi

Şeytan imiş, şarlatanın nadisi

Hakkın çağrısına, fütur edersin!

        

Ergenekon denen, çete masalı

Tuncay Güney söyler, türlü mavalı

Üfleyeni görmez, dinler kavalı

Tutar kazuratı1, kâfur2 edersin!

        

"Halk-ı şer, hikmettir; kesb-i şer, şerdir"

Sureti insan ya, fıtrat haşer'dir

Rahmani, şeytani: nevi beşerdir

Ya Rab, her şeyde Sen, zuhur edersin!

        


1- Kazurat: Pislik, necis.

2- Kâfur: Çok güzel kokulu saydam bir maden.

Yorum Yaz