Haziran 19 01:30

İNSAN VE İSLAM SORUMLULUĞU

İNSAN VE İSLAM SORUMLULUĞU

İNSAN VE İSLAM SORUMLULUĞU

Beşeriyet bünyesinde, irtibatlı bir zerreyim

Kimi kalbim kimi dilim, gözüm kulağım elimdir!

Bazen ayak tırnağıyım, bazen beyinde zirveyim

Bazı mü’min bazı kâfir, kimi de hain zalimdir!

 

Âdemle Havva’nın kanı, Habil’le1 Kabil’in2 geni

Kimi gafil kimi cahil, çok az bulursun ergeni

Kanserli hücrelerledir, mücadelem serüveni

Bu imtihan dünyasında, yaşam tamamen talimdir!

 

“El Müslimune ker-recül”,3 inananlar yekvücuttur

Hakka teslim, hayrı tercih; mü’min miracı sücuttur4

Her şey gölge tecellidir, Mevla hakiki mevcuttur

Genlerden galaksilere, her şeyi tek tek Âlimdir!

 

Bitkinin tek, hayvanın çift; insan geni üç boğumdur

Maymundan hiç insan çıkmaz, dinsiz sahada yoğumdur

Kur’an’la yaşayıp ölmek, bizlere kutlu doğumdur

Sütü bozuk nankör olur, sadakat doğal halimdir!

 

Doğrunedir, yanlışnedir; iyi, kötü, nedir çirkin

Adaletne, Zulümnedir; nedir farkı iman şirkin

Faydalızararlımı, seçebilmez hayvan fikrin

Yürüyen bir cenazedir, o sanıyor sağ salimdir!

 

Her şeyde Allah’ı görmek, en makbul zikr-i hafidir5

Fitne fesat düşünemez, Müslüman kalbi safidir

Eşeğe çüş köpeğe oşt, insana “lütfen!” kafidir

Mümin zalime şiddetli, mazluma gayet halimdir!6

 

“Ye, iç, yat” merkep sıfatı; hayat, iman ve cihattır

“Boşver, neme lazım” demek, heyhat büyük kabihattır7

Hep İslam’a bağlı kalmak, Cenabı Hakka biattır

Ma’bud O’dur, Maksud8 O’dur; dünya ahiret Valimdir!9

 

Hakka hürmet, halka şefkat; bu dinin temel esası

Peygamber hayat rehberi, Kur’an’dır anayasası

Kalbi kafası boş adam, doluysa masa kasası

Şeytandan alır fetvayı: “Devlet malı helalimdir”!

 


 

1- Habil: Hz. Âdem’in hayırlı ve inançlı evladı.

2- Kabil: Hz. Âdem’in kıskanç ve katil evladı.

3- “Müslümanlar bir tek kişi (tek vücut) gibidir”(Hadis).

4- Sücut: Namazdaki secde hali.

5- Zikr-i hafi: Kalpten yapılan gizli zikir ve fikir.

6- Halim: Yumuşak, sabırlı ve bağışlayıcı.

7- Kabihat: Çirkin davranışlar.

8- Ma’bud: İbadet edilen, Maksud: Rızası kastedilen Yüce Allah (CC).

9- Vali: Her insanı, her varlığı ve tüm kâinatı her an yöneten Allah (CC).

--

Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz