Mayıs 25 02:25

İNSANLARI TAKDİR VE TAKDİM EDİN

İNSANLARI TAKDİR VE TAKDİM EDİN

İNSANLARI TAKDİR VE TAKDİM EDİN

Bu kendi nefsime, nasihatimdir

İsterseniz siz de, sık tatbik edin…

Tez kızmak köpürmek, kabahatimdir

Haklı mazereti, hep tasdik edin…

      

Aşağılayıp da, dışlama sakın

Afvetmek insafa, çok daha yakın

Kendiniz yerine, koymaya bakın

Onu sahiplenin, ki temlik1 edin…

      

Hatasını söyle, münasip dille

Kulağın çek ama, vurma ha sille

Kötü alışkanlık, gitmez tahsille

Suizandan önce, sık tetkik2 edin…

    

İstişare edip, fikrini sorsan

Asla üşenmez o, zor işte yorsan

İtimat duymazsa, çalışır korsan

Takdir çok önemli, hem teşvik3 edin…

      

Kalpten kalbe yol var, halis niyetle

Acı da söylesen, bal afiyetle

Kızsan da darılmaz, bu safiyetle

Tenkit de lazım ya, çok tebrik edin…

    

Hiç keçi kılından, olur mu kazak

Kim sana güvenir, kurarsan tuzak

İltifatta bulun, ithamdan uzak

Tekdir de gerekli, az tazyik4 edin…

    

Fıtrat ipek iplik, tel tel öresin

Onurlandır okşa, saygı göresin

Horlama şivesin, tarzın yöresin

Hoş takdim ve hayra, çok tahrik5 edin…

    

Kimi çok alıngan, kimi sağırdır

Kim laftan anlamaz, sanki sığırdır

Kasıtlı yapılan, hata ağırdır

Hainle gafili, hep tefrik6 edin…

      

Tembel gevşek ise, hep gayretlendir

Gayret ehli ise, ferasetlendir

Korkak ise biraz, cesaretlendir

Hayra destek verin, ve tevfik7 edin…

      

Selam vermezlerken, Milli Çözüme

Dostlarım dayandı, kahır közüme

Onun çin ciğerden, yakın özüme

Sadıkları candan, bir tebrik edin…

 

    

 

 

1- Temlik etmek: Mülk edinmek, kendine bağlı hale getirmek.

2- Tetkik etmek: Araştırmak.

3- Teşvik: Bir işe ve girişime cesaretlendirmek.

4- Tazyik etmek: Zorlama, baskı yapma.

5- Tahrik etmek: Hareketlendirmek ve heyecana getirmek.

6- Tefrik etmek: Ayırmak, farklılıkları ortaya koymak.

7- Tevfik etmek: Muvafakat etme, uygun görmek.

Yorum Yaz