Şubat 21 13:49

İSLAM’DA DİN-DEVLET İRTİBATI

İSLAM’DA DİN-DEVLET İRTİBATI

Devletsiz bir din, sanki felç dahi1

El ayak tutmaz, aciz durgunlar…

Dinsiz devlet ise, deli sipahi2

Toplumda artar, zulüm soygunlar…

      

Devlet; Milletin, ortak bedeni

Halkın vicdanı, ikaz edeni

Dirlik düzenin, temel nedeni

Başıboş toplumda, bitmez kaygular…

      

Ey zalim Nemrut, ey çağdaş Karun

Din ölçü koyar, bilginler kanun

Musa baş olur, veziri Harun

Din kural koyar, devlet uygular…

      

Son din, kâmil din; İslam nizamdır

Peygamber örnek, Kur’an mizandır

Kur’an yorumlayan, akıl iz’andır

Hak’tan sapıtır, nefsi duygular!..

    

Farklı ırk mezhep, yüzlerce çeşit

Adalet gerek, herkese eşit

Devlet yönetir, din ise mürşit

Din hüküm verir, devlet sorgular…

      

Din ile devlet, karışsa ezer

Din ile devlet, çatışsa üzer

Din ile devlet, barışsa güzel

Din temel kurar, devlet kurgular…

    

Nebi çağrısı, kutlu davettir

Amaç Hak, ahlâk; adil devlettir

Şeriatı inkâr, bir adavettir

Şeytanın şakirdi, küfrün vurgular…

      

1- Dahi: Yüksek zekâvetle, olağanüstü bilgili.

2- Sipahi: Atlı silahlı asker.

 

Yorum Yaz