Eylül 29 21:20

“İSLAM; İÇTİHAT’LA YAŞANIR, ŞARTLARA VE İHTİYAÇLARA GÖRE YORUMLANIR!” GERÇEĞİ

 “İSLAM; İÇTİHAT’LA YAŞANIR,  ŞARTLARA VE İHTİYAÇLARA GÖRE YORUMLANIR!” GERÇEĞİ

İslam’ın amaçlarına, insanlığın ihtiyaçlarına ve çağımızın şartlarına… Yani değişen ve gelişen standartlarına uygun, uygar ve uygulanabilir özelliklere sahip:

A- Demokratik: Toplumsal kabul ve konsensüse, hür iradeli katılım ve denetlemeye, ilmi içtihat ve icma prensiplerine dayalı bir Adil Düzeni…

B- Laik: Farklı din ve düşünce mensuplarının birlikte ve barış içinde ve inandığı şekilde yaşadığı, Dini hizmetlerle devlet işlerinin:

a- Birbirine karıştırılmadığı,

b- Birbiriyle çatıştırılmadığı,

c- Ama birbiriyle uzlaştığı ve her birinin kendi sahasından hizmet yaptığı huzur ve hoşgörü sistemini…

C- Liberal: Faizsiz kredileşme, yani çağdaş bir “Karz-ı Hasen” sisteminin geliştirildiği, devletin özendirici, organize edici ve altyapı hizmetleri hazırlayıp verdiği yeni bir hareket ve bereket ekonomisini…

D- Sosyal: Herkesin şartsız ve ön yatırımsız sigortalı sayıldığı, adil ve asil bir vergi-zekât sisteminin uygulandığı, insanca yaşam garantisini…

E- Hukuki: İlmi, insani ve ahlâki temellere dayalı ortak bir devlet düzeni ve disiplini içinde, farklı hukuk tercihlerini ve hakemlik müessesesini hayata geçirmek üzere; yeni bir medeniyet modeli geliştirecek girişim ve değişimler kesinlikle gereklidir ve en kısa sürede bu gerçekleşmezse, çok yönlü bir çöküş kaçınılmaz hale gelecektir.

 

TAMAMINI OKUMAK İÇİN  TIKLAYINIZ:

Yorum Yaz