Aralık 10 23:56

İSLAM; İLİM VE İÇTİHAD DİNİDİR

İSLAM; İLİM VE İÇTİHAD DİNİDİR

İSLAM; İLİM VE İÇTİHAD DİNİDİR

Kâinatta abes yoktur, çün tecelli-i Rahman’dır

Bu alemde var edilen; her şey kâmil, hepsi lazım…

Yaratılış harikası, evreni çözen Kur’an’dır

Ne hikmetli dizayn etmiş, Allah Ebed Ezel Nazım1

        

Hayır da şer de gerekli, her gerekli güzel değil

Her insan imtihandadır, yalnız sana özel değil

Hak Batılı, tensip2 senin; iradendir, ezel değil

Tercih senin takdir Rabbin; deme “benim alım yazım…”

      

Tabiattaki dengeyi, kâinattaki ahengi

Bu muhteşem projeyi, bu müzeyyen3 renga rengi

İmtihanı da mükemmel, Hak ile Batılın cengi

Hak’tan taraf değil isem, ne farkım kalır ne fazlım…

      

Davasızların dünyası, mutfak yatak ve heladır

İmansız insan tehlike, İslam’sız nizam beladır

Kur’an’sız kural sakattır, haksız yargı Kerbela’dır

Adalet nasıl sağlanır, geçersizse haram farzım…

      

Bil ki Kur’an Hak kelamı, fetva ise kul kararı

Kur’an’a uymaz fetvanın, olur mu hayrı yararı

Kul yanılır; zaten zaman, geçtikçe çıkar zararı

Kur’an Sünnet, ilim vicdan; dışında bulunmaz hazzım4

      

Bilimle Din, akıl nakil; “doğru”da eder ittihat

Sorunları çözmek için, İslam emretmiş içtihat

Demokrasi ve Laiklik, din devlet kursa irtibat

Kavga kargaşa bitecek, hain bunu etmez hazım5

      

Ancak Hak’kın rızasını, insanların da hayrını

Gözeterek davranırım, hesaba katmam gayrını

Gafil cahil kesimlerin, dikkate almam tavrını

Bir avuç sadık dışında, zaten kimse çekmez nazım…

      

 

 

1- Nazım: Tanzim eden, nizama koyan (Allah C.C)

2- Tensip: Münasip görme, uygun bulup kabul etme.

3- Müzeyyen: Süslenmiş, bezenmiş tabiat ve kâinat.

4- Hazz: Kalbi ve akli tatmin ve lezzet alma.

5- Hazım: Sindirme, kabullenme

Yorum Yaz