Şubat 21 14:44

İSLAM TOPLUMUNDA; FARKLI İNSAN VE İMAN TABAKALARI

İSLAM TOPLUMUNDA; FARKLI İNSAN VE İMAN TABAKALARI

Diğer toplumlarda olduğu gibi, İslam toplumunda ve Müslüman bilinenler arasında da: İnanışı, yaşayışı ve anlayışı çok farklı, hatta aykırı insanların bulunması doğaldır. Hayata ve olaylara bakış açısı ve yaklaşım tarzı ne olursa olsun; “Ben Müslümanım” diyen herkesi Müslüman saymak ve onları dışlayıcı ve düşman sayıcı tavırlardan sakınmak lazımdır.

Müslümanlar genel olarak şu sınıflarda toplanır:

1- Hakikaten Müslüman

2- Kitaplı-hikmeten Müslüman

3- Örfen ve âdeten Müslüman

4- Resmen ve hükmen Müslüman

5- Siyaseten ve idareten Müslüman

1- Hakikaten Müslüman:

Bunlar; dini ciddiye alarak, ilgi ve ihtiyaç duyarak, okuyup araştırarak ve aklen anlayıp kalben inanarak İslam’ı yaşayan, vicdani ve Kur’ani sorumluluk taşıyan gerçek ve örnek Müslümanlardır.

“İman edenler, (cahili düşünce ve davranışlardan İslami ve insani ahlâka) hicret edenler ve Allah yolunda (Adil bir Düzen kurulsun ve insanlık sömürüden kurtulsun diye) cihat edenler ile (bu niyet ve gayret içinde olanları) barındırıp yardım edenler (Muhacirin ve Ensar var ya): İşte hakiki mü’min olanlar bunlardır…”[1] gibi birçok ayette “hakikaten mü’min” kavramı bunları anlatmaktadır.

Hakiki Müslümanlar: Riyakârlıktan, yobazlıktan, istismarcılıktan ve suiistimalden uzak duran; tabii ve samimi davranışlarda bulunan ve hayatlarını Kur’an ahlâkına uyduran; mazlumlara ve mü’minlere karşı şefkatli, zalimlere ve saldırgan kâfirlere karşı ise cesur tavırlı olan bilinçli insanlardır.

2- Kitaplı-hikmeten Müslüman:

Bunlar Kur’an’ı bir bütün olarak algılamak, anlamaya ve uygulamaya çalışmak ve İslam’ın tüm hükümlerine karşı kendilerini sorumlu saymak yerine: Asırlar öncesinde veya yakın geçmişte ve günümüzde; Kur’an’ın iman, ahlâk ve ibadet gibi, tamamının değil bir kısmının tefsiri makamındaki kitapları, hayatlarının gayesi ve meşguliyetlerinin merkezi edinen... Genellikle devlet, siyaset, İslami adalet konularında, masonik ve münafık çevrelerce güdülen Müslümanlardır. Bunlar ibadet alışkanlığı, aile hayatı, toplum ahlâkı bakımından dürüst ve dikkatli insanlardır. Bu kesim, “İslam’ın hüküm”lerinden ziyade “iman hikmetleri” üzerinde yoğunlaşmıştır.

Makalenin tamamı için:https://www.millicozum.com/mc/duyurular/islam-toplumunda-farkli-insan-ve-iman-tabakalari

Yorum Yaz