Kasım 29 14:29

İTİRAF VE YAKARIŞ

İTİRAF VE YAKARIŞ

Günahkârım, çoktur suçum

Savunacak, sözüm yoktur…

Ya İlahi, pek mahcubum

Huzurunda, yüzüm yoktur…

 

İman, ibretle bakıştır

Her varlık, ayrı nakıştır

Ya yokuştur, ya çıkıştır

İmtihan bu, düzüm yoktur…

 

Hayra koşsun, kardeş kuzen

Yüzü gülmez, mazlum üzen

Tek çaredir, Adil Düzen

Hak’tan gayrı, çözüm yoktur…

 

İcabet buyur duama

Hasret bırakma sevdama

Dost, canım kurban davama

Aşka yandım, közüm yoktur…

 

     

Zulüm bitsin, huzur dolsun

Şeytan Siyon, saçın yolsun

Hak adalet, hâkim olsun

Bundan özge, arzum yoktur…

 

Sarılsan Tevhid Tekbire

Düşmezsin derde tekdire1

Teslim olmuşsan takdire

Sızlanmaya, lüzum yoktur…

 

İman; huzur, şevk sefadır

Şeytan hıncı, Hak safadır

Bal gibi, derde şifadır

Pekmez olmaz, üzüm yoktur…

 

Gönül hüznüm, kat katlıdır

Hep nefsim, kabahatlıdır

Elbette evlat tatlıdır

Yoldan caysa, kuzum yoktur…

 

Uzak eyle, zahmetinden

Ümidim var, rahmetinden

Kesme lütfun, Yakut’undan

Başka şeyde, gözüm yoktur…

 

1- Tekdir: Kederlenme, üzülme, acı şekilde tenkit edilme.

Yorum Yaz