Mayıs 25 02:58

KAHPEDEN KALLEŞTEN MÜSLÜMAN OLMAZ

KAHPEDEN KALLEŞTEN MÜSLÜMAN OLMAZ

KAHPEDEN KALLEŞTEN MÜSLÜMAN OLMAZ

Dincisi dinsizi, USA markası

Mayasız rütbeden, Müslüman olmaz!

Aynıdır ayarı, perde arkası

Şuursuz hutbeden, Müslüman olmaz!

 

Servet şöhret imiş, bütün şerefi

Kutsal hedef imiş, AB kenefi

Anayasa Haçlı, kendi Hanefi

Soytarı züppeden, Müslüman olmaz!

 

Fesada koşturur, hayra yavaştır

İslam istismarı, çıkar amaçtır

Faiz; Allah peygam-berle savaştır

Rabbiyle harbeden, Müslüman olmaz!

 

BOP’un eşbaşkanı, AB kâhyası

Gavur uşağının, yoktur hayâsı

Hidayet kararmış, zordur ihyası

Koltuk kanepeden, Müslüman olmaz!

 

Haçlı kapısında, fink atıyorsa

Hakikat yoluna, şirk katıyorsa

Dünya sevdasına, din satıyorsa

Yok öyle haybeden, Müslüman olmaz!

 

Kumarı piyango, fuhuşu mübah

Velakin sakalı, kesmeyi günah

AB’yi kurtuluş, ABD penah

Sayan sünepeden, Müslüman olmaz!

 

Akıl gereksizmiş, nakil yetermiş

Uyutmuşlar halkı, keskin etermiş

Vallahi bu nifak, şirkten betermiş

Sarıktan cübbeden, Müslüman olmaz!

 

Korkak kaypak sahte, kahraman olur

Makam için mason, Brahman  olur

Hainin hasımı, Hak Rahman olur

Kalleşten kahpeden, Müslüman olmaz!

 

Hiç ölmez sandığı, dünya rüyadır

Nefsine tapıyor, Dini riyadır

Bu tavrı şirk sayan, ol Kibriyadır

Beyinsiz tepeden, Müslüman olmaz!

 

Kur’an’sız bir hayat, derttir tasadır

İslam’a uymayan, batıl yasadır

Fasıkın maksudu, mevki masadır

Ahmak dönek tipten, Müslüman olmaz!

--

Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz