Kasım 29 15:32

KALBİN GIDASI ZİKRULLAHTIR

KALBİN GIDASI ZİKRULLAHTIR

Abdest istiğfarla, rabıta kursan

Piran hazır olur, bir huzur çöker…

Tevhîde başlayıp, ezkâr okursan

Günahlar dökülür, hep teker teker

Sadıklar Allah der, rüzgâr Huu!.. çeker…

        

Çiçekler böcekler, ismin heceler

Seherde secdeler, mavi geceler

Aşkın şehitleri, geçti niceler

Zikrullahın zevki, şirin-ü şeker

Dağlar yankılanır, rüzgâr Huu!.. çeker…

       

Denizler semekler, zikirle coşar

Füzeler feyizle, menzile koşar

Ermişler dünyayı, üç talak boşar

Mevla huzurunda, boynunu büker

Bak dervişan Ya HAYY, rüzgâr Huu!.. çeker…

        

Ay güneş yıldızlar, pervane gibi

Melekler felekler, Mevlane gibi

Dünya zikre düşmüş, devrane gibi

Aşıklar ah edip, ciğerin söker

Ağaçlar kıyamda, rüzgâr Huu!.. çeker…

          

İnkâr isyan ehli, bulur belasın

Oysa her şey tesbih, eder Mevlasın

Yakışır mı sana, geri kalasın

Gökler yağmur yağmur, gözyaşı döker

Sular şükür çağlar, rüzgâr Huu!.. çeker…

          

Mescitler mü’mine, açıyor kucak

Ne kaçarsın gafil, hep köşe bucak

Her şey zikirdedir, araba uçak

Motor “Ya Rahim” der, Hakk döner teker

Kuşlar tesbih okur, rüzgâr Huu!.. çeker…

        

Şeytanlar fasıklar, zikre ecnebi

Anmayan yanmayan, sever mi Rabbi

Halkanın başında, Muhammed Nebi

Canlar Allah diye, titreyip ürker

Yürekler dağlanır, rüzgâr Huu!.. çeker…

        

Zikir feyiz derya-sına dalmaktır

Zikir vahdet diya-rında kalmaktır

Zikir rahmet kapı-sını çalmaktır

Arz-ı cemal eder, ol mah-ı peyker

Kullar tesbihatta, rüzgâr Huu!.. çeker…

        

Ben Dosta giderim, imandır yüküm

Günahla mahcubum, rükû’da büklüm

Kur’an hep zikirdir, Şeriat hüküm

Mü’min tarlasına, hayr tohum eker

Ezan Tevhid Tekbir, rüzgâr Huu!.. çeker…

 

Yorum Yaz