Aralık 10 08:24

KANI BOZUK HAİNDEN, KAĞAN ÇIKAR MI?

KANI BOZUK HAİNDEN, KAĞAN ÇIKAR MI?

Mücahit kulların, yüreği yangın

Aşkın ateşinden, duhan1 çıkar mı...

Muttaki melekler, katında saygın

Fasıklardan sevap, yığan çıkar mı...

      

Gayrı tevekkül et, Allah var gam yok

Kur’an olgun kaynak, içinde ham yok

Pak kalp Arş aynası, perde yok cam yok

Günahkâr gönülden, ağan2 çıkar mı...

      

Allah’la aldatan, Şeytandır kanma

Gevşek amel ile, erilir sanma

İneğe yaklaşan, çok olur amma

Dişi arslanları, sağan çıkar mı...

      

Amel köprün varsa, Sırat geçersin

Kuyunu eşersen, suyun içersin

Diktinse devşirir, eksen biçersin

Maydanoz ekersen, soğan çıkar mı...

      

Fasık; yalan haram, alışkan olur

Münafık makama, yapışkan olur

Boş yamuk adamdan, ham başkan olur

Kan bozuk hainden, kağan3 çıkar mı...

      

Siyonist merkezden, bir nişan olsa

Din dava satanlar, huruşan4 olsa

Milleti devleti, perişan olsa

Sorumsuz soysuzdan, fiğan5 çıkar mı...

      

Allah için gayret, hiç riya değil

Gerçekçi umutlar, hak; hülya değil

Rehberimiz Kur’an, sırf rüya değil

Karga yumurtadan, doğan çıkar mı...

    

Kardeş sabret gözle, cehd et ha gayret

Mevlâ neler eyler, hikmetle seyret

Sefersiz zafere, kim varmış, hayret

Bulutlardan altın, yağan çıkar mı...

    

1- Duhan: Duman.

2- Ağan: Bir şeyin yükselip göklere çıkması. Yıldız kayması.

3- Kağan: Hakan, Sultan.

4- Huruşan: Coşup çağlayan.

5- Fiğan: İçtenlikle ağlayıp sızlanma.

 

Yorum Yaz