Mayıs 30 17:16

Kimin Başkan Adayı; ABDULLAH GÜL OLURSA!?. (ŞİİR)

Kimin Başkan Adayı; ABDULLAH GÜL OLURSA!?. (ŞİİR)

Abdullah Gül’ü gösterir, Cumhurbaşkan adayı

Haysiyet ve hassasiyet, taşımayan vasıfsız…

İngiliz Siyonistlerin, bu İslamcı adamı

Hem dönek hem de ödlek, başa konmuş cefasız…

        

Kim yapmışsa Erbakan’a, hakaret ve hıyanet

Ona hürmet rağbet eder, bu ne bozuk bir tıynet

İntikam alır Hoca’dan, bak temelsiz zihniyet

Hâlâ bunu anlamıyor, kifayetsiz kafasız…

      

Zındıklara hep iltifat, sadıklar haraç1 eder

Erbakan’a kim bağlıysa, Parti’den ihraç eder

Abdullah Gül gibileri, kendine siraç2 eder

Nerde kaldı şuur onur, ey vicdansız vefasız…

      

Bekle aşikâr olacak, hem aslın hem astarın

Nerde hain dönek varsa, oldu senin starın

Hak Milli Görüş yerine, Siyonizm mi mastarın3

Hiç hayal kuramıyon mu, İsrail’siz Yafa’sız…

    

Öyle bir gün yaklaşıyor, için dışa dökülür

Çün en gerçek belgelerle, kirli çorap sökülür

Nice ahmak takımının, boynu mahcup bükülür

Be hey Pakradun piyade, ruh marazın şifasız…

      

Adım adım ilerliyor, uçuruma kayarın

Abdullah Gül sevdan ile, belli oldu ayarın

Alkışına aldanma hiç, her dalkavuk hıyarın

Etrafında konuşan yok, adil cesur tarafsız…

    

Sen Erbakan’sız Parti’yi, yüzde bire düşürdün

Abdullah Gül’le beraber, kimlerle görüşürdün

Gizli giysin olmasaydı, az utanır üşürdün

Her amelin yazılıyor, kalemsiz ve sayfasız…

      

Abdullah Gül dediğiniz, şikaka4 bir nisaptır5

“O İsrail baltasına, hem İslamcı bir saptır!..”

Bu Erbakan’ın sözleri, sağlam tanım hesaptır

Gemi menzile varır mı, has kaptansız tayfasız…

        

         

1- Haraç: Değerli bir şeyi ucuza satma.

2- Siraç: Işık, aydınlatıcı kandil.

3- Mastar: Doğruluk ve düzgünlük ölçü aracı.

4- Şikak: Ayrışma, parçalanma.

5- Nisap: Ölçü, derece, gösterge.

 

Yorum Yaz