Temmuz 19 02:12

“KISSA”LARIN AMACI VE ASHAB’ÜL - KARYE OLAYI

“KISSA”LARIN AMACI  VE  ASHAB’ÜL - KARYE OLAYI

Kıssa: Arapça sad harfiyle; ibretli ve etkili hikâyeler… Öğüt veren özlü hadiseler ve tarihi rivayetler anlamını taşır. Kur’an-ı Kerim’de Yusuf Suresi 3. ayette şöyle buyrulmaktadır:

“Biz bu Kur'an'ı vahyetmekle Sana kıssaların (ibretli ve hikmetli tarihi olayların) en güzelini aktarıyoruz; oysa daha önce Sen bundan haberdar değildin.”

Mü’min Suresi 78. ayette ise şu ifadeler yer almaktadır:

“Muhakkak Biz Senden önce de elçiler gönderdik; onlardan kimini Sana aktarıp-anlattık ve kimini anlatmadık. Herhangi bir elçiye, Allah'ın izni olmaksızın bir ayeti (mucizeyi ve hüküm ölçülerini) getirmek olacak şey değildir. Allah'ın emri geldiği zaman ise, (kesinlikle) Hakk ile hüküm verilir ve işte o zaman, (Hakkı) iptal etmekte (istekli) olanlar (ve bâtılı seçip savunanlar) hüsrana uğrayıp (gideceklerdir).”

Nisa Suresi 164. ayette ise “Kıssa” kelimesi şöyle aktarılır:

“Ve kesinlikle Sana daha önceden (gerçek hayat) hikâyelerini (ve Tevhid mücadelelerini) anlattığımız elçilere dehiç anlatmadığımız (daha nice) elçilere de (vahyettik). Allah, Musa ile de ona hitap edip konuşuverdi.”

 

TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ:

Yorum Yaz