Şubat 21 14:04

KIYMETLİ BABAM

KIYMETLİ BABAM

Rahmetli Babamın vefatı üzerine:

      

KIYMETLİ BABAM

      

Elnin emeğiyle, alın teriyle

On evlat büyüttü, rahmetli Babam…

Bileğin kuvveti, gözün feriyle

Tüm ömrü hayatı, zahmetli Babam…

      

Âlim değil amma, arif bir zattı

Bilge amca koymuş, adı Behzat’tı

Düşküne dertliye, hep el uzattı

Takvadan ver’adan, kısmetli Babam…

      

Elinden gelirdi, türlü zenaat

Zulme set olurdu, mazluma kanat

Vicdan sahibiydi, ehli kanaat

“Neme lazım” demez, himmetli Babam…

      

Din gayreti vardı, izah yapardı

Latifeyi sever, mizah yapardı

Tarım aletleri, kızahyapardı

Kuvvetli sebatlı, izzetli Babam…

      

İyi bir ustaydı, çevre tanırdı

Her türlü zorluğa, dik katlanırdı

Herkes saygı duyar, ve utanırdı

Hikmetli hizmetli, Kıymetli Babam…

      

Allah’tan korkardı, haramdan uzak

Asla düşünmezdi, hile ve tuzak

Amma onurluydu, olmazdı tutsak

Yiğit ve yürekli, gayretli Babam…

      

Bazen sofrasında, pekmez ayrandı

Yine de şükreder, sanki bayramdı

Tatlı sohbetine, herkes hayrandı

Fazilet meziyet, tiynetli Babam…

      

Gerçi sertti amma, çok şefkatliydi

Mert metin müstakim, hakikatliydi,

Hem de ehli zikir, tarikatliydi

Ağırlığı vardı, haşmetli2 Babam…

      

Sürekli çalışır, az dinlenirdi

Zalime dinsize, çok kinlenirdi

Türlü hikâyesi, hoş dinlenirdi

Değerli ibretli, sohbetli Babam…

    

Haydar Baba demiş: “Aslı çok temiz…”

Evliya Ulema, şükür neslimiz

Hep onlara layık, olmak kastimiz

Milli şuurluydu, hürmetli Babam…

      

Hasretle minnetle, daim anarım

Ona hayır dua, şükran sunarım

Tam kıymet bilmedim, ona yanarım

Babası evladı, Ahmetli3 Babam…

      

      

Lütfen ruhuna bir Fatiha…

      

1. Kızah: Dağ köylerinde, kar üzerinde eşya, odun ve insan taşıma aracı

2. Haşmetli: Görkemli, heybetli

3. Hacı Behzat Efendinin, babasının da ilk evladının da adı Ahmet’tir.

 

Yorum Yaz